Besøgssteder

Her finder du en oversigt over tilbud, som Vadehavets Formidlerforum byder på indenfor naturvejledning og kulturformidling i og ved Vadehavet.

Nationalpark Vadehavet

I stedet for at have et fast besøgscenter, har Nationalpark Vadehavet en mobil udstilling og et skib, som anvendes til formidling af nationalparken under events og arrangementer. Nationalparkskibet anvendes også i forbindelse med forskning og undervisning i og ved Nationalpark Vadehavet.

Du kan læse mere om Nationalparkskibet her, og du kan se hvor og hvornår du kan besøge skibet eller den mobile udstilling næste gang her.