I forhold til "Mit Vadehav" byder vi på:

Permanente udstillinger

  • Mennesker og landskab i marsken - stormflod, digning og afvanding i Tøndermarsken 
  • Vindmøllernes udviklingshistorie, samt selve Højer Mølle fra 1857, der fremstår med intakt interiør på alle 7 etager.

 Desuden Højer Møllehave, der er en rekonstruktion af en vestslesvigsk bondehave anno 1900.

 

For folkeskolens 0.-10. klasse

Guidede ture i marsken og på vaden med fokus på både kultur- og naturhistorie: 

  • Tur med guide i marskudstilling samt guidet marsktur
  • Tur med guide i marskudstilling samt med GPS i marsken på egenhånd
  • Tur med guide i marskudstilling, guidet marsktur med indbygget GPS-forløb

 

For børnehaver

Rundvisning samt forløb ved "Højer Havn", der aftales nærmere med institutionen. Pris som for omvisning.

1920 x 1080 Nationalpark Vadehavet Mitvadehav Højer Mølle.jpg

Kontakt og booking

Museum Sønderjylland – Højer Mølle

Møllegade 13
6280 Højer

Telefon 74 78 29 11 / 29 29 38 43

Besøg hjemmesiden


 

Brugerbetaling?

Ja, men gratis entre for skoler og institutioner.

Omvisninger: Betaling pr. påbegyndt time – se priser på hjemmesiden.