I forhold til "Mit Vadehav" byder vi på:

På Kratskellet har vi Vadehavet indenfor cykelafstand (20 minutter) og vi kan tilbyde overnatningsfaciliteter til 24 elever. Kratskellet kan tilbyde ture til Vadehavet ved Sneum Sluse og Darum Dige.

Vi kan komme ind på:

  • Vadehavet med flod og ebbe
  • Landskabets opbygning med digerne, marsken, den deraf følgende bebyggelse og havstigning
  • Plantevæksten ved Vadehavet
  • Slusen og beboelse ved slusen
  • Vaden - vi har udstyr til undersø­gelse af Vadehavet
  • Sneum Engsøs opståen og betydning
  • Fuglene, hvor vi arbejder med trækfuglene og deres levevis

 

Kontakt og booking

Naturskolen Kratskellet

MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring
Nørremarkvej 29
6740 Bramming

Telefon 76 16 81 00

Besøg hjemmesiden


 

Brugerbetaling?

Nej, ikke for Esbjerg kommunale Skolevæsen, som er de eneste vi modtager besøg fra.