I forhold til "Mit Vadehav" byder vi på:

NaturKulturVarde er aktive i den nordlige del af Vadehavet med Ho-bugt, Skallingen, Varde Å og Blåvandshuk som formidlingsknudepunkter.

Vores formidlingen er baseret på udendørs aktiviteter, og vi tilpasser vores arrangementer gruppens ønsker og behov.

  • Vild Mad i naturen – hvor vi bruger planter, fisk, skaldyr mm. fra Vadehavet og herigennem fortæller områdets fantastiske historier.
  • Langli – Vadevandring i nationalparken – urørt natur, sæler og fugle fra Arktis
  • Naturekspedition for børn f.eks.
  • Skattejagt i Nationalparken - med rejehov og vod går vi på jagt i strandkanten efter hesterejer, fladfisk og mange andre spændende dyr og planter der lever i havet
  • Skjulte dyr i vadehavets bund - med greb og spand gå vi på jagt efter skjulte dur i havbunden
  • Nordens guld -  ravjagt på stranden
  • Marsken med den specielle dyre og planteliv
  • Fugletræk og ringmærkning
  • Varde Å - Vadehavets eneste tidevandsreguleret større vandløb

Kontakt og booking

NaturKulturVarde

Roustvej 111
6800 Varde

Telefon 75 22 22 50

Besøg hjemmesiden


 

Brugerbetaling?

Ja, dog ikke for klasser i Varde Kommune, når forløbet indgår i ”Vi i Naturskolen”.