Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Forforståelse og brainstorm (MV-Intro-1)

Opgaven

For at få aktiveret elevernes passive og aktive viden om Vadehavet kan man starte med at lave en brainstormaktivitet. Det er med til at skabe en forforståelse som et stillads til at bygge mere viden på. Det kan virke motiverende for eleverne, at de oplever, at dette er et emne, som de - individuelt og i fællesskab - ved noget om… 

Sådan gør du

Print og kopier arbejdsarkene.

Udlever og gennemgå dem med eleverne. Det kan overvejes om alle skal have samme øvelse?

Brainstorm landkort 
På et arbejdsark med et kort af Vadehavet skriver eleverne, hvad de ved eller kommer til at tænke på om Vadehavet og livet ved Vadehavet.

Brainstorm bobler 
På et arbejdsark er tegnet fire bobler, som overlapper hinanden. Som støtte og inspiration har boblerne overskrifter: dyr, planter, landskab og menneskers liv – før og nu.

Eleverne skriver i boblerne, hvad de ved eller kommer til at tænke på

Brainstorm tankekort 
På et tankekort skrives i små bobler ord eller sætninger, som eleven ved eller kommer til at tænke på om Vadehavet og livet ved Vadehavet. Lad et ord være inspiration til det næste i rækken.

Brainstorm på tid 
I et afgrænset tidsrum, 3 minutter 4 sekunder, skriver eleverne hvad de ved og kommer til at tænke på om Vadehavet og livet ved Vadehavet. De skal skrive hele tiden. Går de i stå skal de bare skrive det sammen ord flere gange til de kommer videre. 
Eleverne bør gemme arkene, så de efterfølgende kan se, at de har fået større viden. Brainstormen kan gentages som evaluering.

Årstid

Hele året.

Tidsforbrug

30-45 minutter.

Forberedelse

Udprint arbejdsarkene. 

Til ”Brainstorm på tid” skal bruges et stopur. 

Aktivitet

 • Inde

Opgavetema

 • Introopgaver

Mål 1.-10. klasse

Skole

 • Mellemtrin
 • Udskoling

Skolefag

 • Billedkunst
 • Biologi
 • Dansk
 • Fysik og kemi
 • Geografi
 • Historie
 • Natur og teknologi
 • Samfundsfag

Natur/teknologi efter 4.kl. - Kommunikation – Ordkendskab
Eleven kan mundtligt og skriftligt anvende centrale fagord og begreber.
Eleven har viden om fagord og begreber.

Dansk efter 6.kl. - Fremstilling – Forberedelse
Eleven kan konkretisere ideer gennem tænkeskrivning.
Eleven har viden om tænkeskrivning, brainstorm og mindmap.