Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Vadehavsord på tværs (MV-Intro-11)

Opgaven

Vadehavet findes ikke kun i Danmark  I alle de tre lande lærer eleverne engelsk og tysk, men da tysk er modersmål for tyskerne betragter man engelsk som det fælles Vadehavs-sprog – her er alle på lige fod. Lad eleverne arbejde med de forskellige ord fra Vadehavet på engelsk og/el. tysk.

Sådan gør du

Del eleverne ind i grupper. Grupperne får til opgave at finde flest mulige vadehavsord til enkelte bogstaver eller grupper af bogstaver ved hjælp af ordbøger

Herefter vil det være oplagt, hvis klassen laver deres egen Vadehavsordbog.

Man kan også vende opgaven om og lade eleverne selv finde ud af, hvad forskellige ord betyder. Det er sandsynligvis ikke muligt at finde alle ordene i alm. ordbøger. Evt. kan det være en hjælpe at bruge tysk-tysk ordbøger el. engelsk-engelsk ordbøger. Eller bruge diverse leksika på det pågældende sprog, der arbejdes med. 

Opgaven kan udbygges med en vadehavsordkæde. I denne ordleg skal eleverne på skift nævne et vadehavsord, der ikke allerede er blevet sagt. Ordene kan være enten på engelsk, tysk eller dansk, eller I kan aftale, at man må mixe de tre sprog. Hvis opgaven er for nem kan den gøres sværere ved at eleverne kun må nævne ord som starte med slutbogstavet fra det foregående ord.

Fx Fyldgrav-Vadehavet-Tidevand-Dige-Ebbe.

Hæng ordkæderne op i klasseværelset eller upload dem på klasseværelset.

Årstid

Hele året.

Tidsforbrug

1-2 lektioner.

Forberedelse

Indsamle diverse ordbøger, leksika og anden litteratur om Vadehavet hvor forskellige ord optræder med oversættelse/forklaring.

Kan suppleres med opgaver

Denne opgave kan bruges som forberedelse ”Digt et Vadehav” og kan med fordel kobles med introopgaverne "Vadehavs-mini-puzzlespil" og "Vadehavs-loop".

Aktivitet

  • Inde

Opgavetema

  • Introopgaver

Mål 1.-10. klasse

Skole

  • Mellemtrin
  • Udskoling

Skolefag

  • Dansk
  • Engelsk
  • Tysk

Dansk efter 6.kl. - Fremstilling - Fremstilling
Eleverne kan udarbejde anmeldelser, instruktioner og fagtekster.
Eleven har viden om kommenterende og forklarende fremstillingsformer.

Engelsk efter 7.kl. - Skriftlig kommunikation - Skrivning
Eleven kan skrive enkle, informerende tekster.
Eleven har viden om sprogbrug i enkle informerende tekster.

Tysk efter 7.kl. - Skriftlig kommunikation - Skrivning
Eleven har mod på at skrive på tysk.
Eleven har viden om skrivning fra andre sprog.