Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

En dejlig tur (MV-Intro-13)

Opgaven

Novellen ”En dejlig tur” er fra ”Tre tidlige fortællinger” af Peter Seeberg, Odense Universitetsforlag 2000. Peter Seeberg er optaget på den obligatoriske litteraturkanonliste. Han omtales som en både modernistisk absurdist og en folkelig hjemstavnsforfatter. 

Fra efterskriftet:

”…Den prægtige fortælling om ”En dejlig tur” foregriber således den særlige seebergske specialitet at fortælle en historie, hvori der intet sker. Fanget af lavvande og tågebanker ligger kutteren Ebba i dagevis opankret ud for Højer sluse, og overladt til hinanden må Niklas og Rudolf om bord søge at udfylde den tømte og ørkesløse tid….”

Sådan gør du

Læs teksten højt eller lad eleverne læse den alene eller i par

Arbejd mundtligt eller skriftligt med:

  • Genfortælling
  • Personkarakteristisk
  • Miljøbeskrivelse

Hvad sker der når man bliver udsat for ufrivillige pauser eller er afskåret fra omverdenen? 

Lad eleverne skrive en paralleltekst, hvor personerne bliver udsat for ufrivillige pauser eller er afskåret fra omverdenen

Årstid

Hele året

Tidsforbrug

Minimum 2 lektioner

Forberedelse

Skaf teksten fra skole- eller folkebiblioteket. Læs teksten og forbered tekstarbejdet.

Aktivitet

  • Inde

Opgavetema

  • Introopgaver

Mål 1.-10. klasse

Skole

  • Udskoling

Skolefag

  • Dansk

Dansk efter 9.kl. - Læsning - Sammenhæng
Eleven kan sætte tekster ind i sammenhæng.
Eleven har viden om sammenhæng mellem tekst og kontekst. 

Dansk efter 9. kl. - Fortolkning - Oplevelse og indlevelse
Eleven kan reflekteret indleve sig i tekstens univers som grundlag for fortolkning.
Eleven har viden om fortolkningsorienterede læsestrategier.

Dansk efter 9.kl. - Fremstilling - Respons
Eleven kan respondere på forskellige fremstillingsformer.
Eleven har viden om fremstillingsformer.

Baggrundsviden

www.litteratursiden.dk