Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Vadehavs-loop (MV-Intro-6)

Opgaven

Når eleverne skal arbejde med Vadehavet er det en fordel at kende de ord eller det fagsprog, der bruges til at beskrive det. Hertil er lavet et sæt mini-puslespil og Vadhavs-loop i to sværhedsgrader. 

Minipuslespillet er tænkt som træningsopgave til loopet.

Et loop er en slags domino, hvor hver elev får et kort.

Denne aktivitet kan både bruges som introduktion og repetition af Vadehavsord. 

Sådan gør du

Uddel et kort til hver elev. De skal læse, hvad der står på kortet, men ikke vise det til andre. Lad evt. eleverne være sammen to og to. 

På kortet står øverst et svar og nederst et spørgsmål. Der er 20 lette og 30 svære kort i alt. Alle kort skal deles ud. 

Eleverne står i en kreds på gulvet. Elev nummer 1, som er den der har en lille tegning af en krabbe på sit kort, begynder med at læse sit spørgsmål. Den elev som mener han/hun har svaret, kommer med det. Læreren står med en kopi af alle kortene og følger med. Kun når det rigtige svar er givet, kan der forsættes. Den som har det rigtige svar (nummer 2), går videre med at læse sit spørgsmål osv. 

Til sidst vil det ende med at elev 1 har svaret på det sidste spørgsmål.
Prøve at tag tid på hvor lang tid det tager jer at komme igennem. 
Kan I blive hurtigere?    

Spillet kan også bruges som en slags domino.

Årstid

Hele året.

Tidsforbrug

Ca. 15 min.

Forberedelse

 • Udprint kortene i to sæt.
 • Skær/klip det ene sæt ud.
 • Det andet sæt er lærerens facitliste.

Aktivitet

 • Bevægelse
 • Inde
 • Ude

Opgavetema

 • Introopgaver

Mål 1.-10. klasse

Skole

 • Mellemtrin
 • Udskoling

Skolefag

 • Dansk
 • Geografi
 • Historie
 • Natur og teknologi

Dansk efter 4.kl – Kommunikation – Sproglig bevidsthed.
Eleven kan iagttage ord, begreber og sætninger i fagsprog.
Eleven har viden om ord, begreber og sætningsgrammatik i fagsprog.

Natur/teknologi efter 4.kl – Kommunikation – Ordkendskab.
Eleven kan mundtligt og skriftligt anvende centrale fagord og begreber.
Eleven har viden om fagord og begreber.

Historie efter 4.kl. - Kildearbejde - Sprog og skriftsprog.
Eleven kan læse enkle historiske kilder og udtrykke sig sprogligt enkelt om deres indhold. 
Eleven har viden om enkle fagord og begreber...

Geografi efter 9.kl. - Undersøgelse - Demografi og erhverv.
Eleven kan analysere befolknings- og erhvervsforhold på forskellige geografiske niveauer.
Eleven har viden om geografisk regionalisering og beliggenhed af lokalområder, lande og verdensdele.

Baggrundsviden

issuu.com/vadehavet