Introfilm til de mindste (MV-Intro-7)

Opgaven

Se strandskade Skalle og præstekrave Pelle fortælle om Vadehavet. Snak evt. med børnene om fuglenes forskellige næb og om hvad de mon spiser?
Kender børnene til tidevandets kommen og gåen?

Sådan gør du

Se filmen sammen med en mindre gruppe børn og snak efterfølgende med dem om dyrene ved Vadehavet og om tidevand.

Årstid

Hele året

Tidsforbrug

10-15 minutter

Forberedelse

Se filmen
Print evt. faktaark om dyr ved Vadehavet
Print evt. fortællebøger om dyr ved Vadehavet

Kan suppleres med opgaver

"Lær om dyr-opgaverne" ved Vadehavet

Besøgssteder

 • NaturKulturVarde
 • Naturstyrelsen Blåvandshuk
 • Myrthuegård
 • Fiskeri- og Søfartsmuseet
 • Kratskellet
 • Vadehavscentret
 • Digehytten
 • Naturvejledning Fanø Kommune
 • Tønnisgård
 • Naturstyrelsen Vadehavet
 • Naturvejledning Tønder Kommune