Se på historiske kort (MV-Liv-før-109)

Opgaven

Se på historiske kort over Vadehavet. Vadehavets landskab har forandret sig meget siden vikingetiden. På kortene kan man se hvordan menneskerne har tilpasset sig landskabets udvikling. 

Opgaven forbereder eleverne til emnet om mennesket ved Vadehavet - før og er et vigtigt grundlag for de andre opgaver under emnet.

Ved at arbejde med kortene, får eleverne en forståelse på kortsignatur og lærer at ”se historierne bag kortene”.

Man kan med fordel arbejde med opgaven "Mit Landskab - plus og minus" - efterfølgende.

Sådan gør du

 • Udlever og gennemgå opgaven med eleverne, inden de kan arbejde selvstændigt med at løse den

Se også opgaven Mennesker i marsk og ved Vadehav.

Årstid

Hele året

Tidsforbrug

1-2 lektioner

Forberedelse

 • Eleverne bør forud for opgaven præsenteres for landskabstyperne geest, marsk, vade, klitøer og højsande.
 • Derudover bør de vide hvad et dige er. 
 • Print arbejdsarkenen med opgaven og kortene i farver i et passende antal.

Aktivitet

 • Bevægelse
 • Inde
 • Ude

Opgavetema

 • Menneskets liv ved Vadehavet før

Mål 1.-10. klasse

Natur/teknologi efter 4.kl. - Perspektivering - Naturen lokalt og globalt
Eleven kan fortælle om landskabets udvikling gennem tiden.
Eleven har viden om menneskets påvirkning af naturområder gennem tiden. 

Historie efter 9.kl. - Kildearbejde - Historiske problemstillinger og løsningsforslag
Eleven kan udarbejde løsningsforslag på historiske problemstillinger med afsæt i udvalgte kilder.
Eleven har viden om metoder til udarbejdelse af løsningsforslag.

Geografi efter 9. kl. - Perspektivering - Naturgrundlag og levevilkår
Eleven kan vurdere interessemodsætninger og løsningsmuligheder ved udnyttelse af naturgrundlaget. 
Eleven har viden om interesser og natursyn knyttet til naturudnyttelse og miljøbeskyttelse.

Skole

 • Mellemtrin
 • Udskoling

Skolefag

 • Geografi
 • Historie
 • Natur og teknologi

Besøgssteder

 • NaturKulturVarde
 • Naturstyrelsen Blåvandshuk
 • Esbjerg Museum
 • Myrthuegård
 • Fiskeri- og Søfartsmuseet
 • Museet Ribes Vikinger
 • Ribe VikingeCenter
 • Vadehavscentret
 • Naturvejledning Fanø Kommune
 • Tønnisgård
 • Naturstyrelsen Vadehavet
 • Højer Mølle
 • Naturvejledning Tønder Kommune
 • Kulturhistorie Tønder

I princippet bør alle Vadehavets byer kunne udgøre besøgssteder i forbindelse med denne opgave.

I Ribe kan man fra alle højtliggende punkter (især fra domkirkens tårn), se ud over marsken, der omgiver byen.

Nordby og Sønderho på Fanø ligger i læ bag klitter og diger. Højer ligeså. Misthusum er et oplagt sted at forstille sig livet i marsken før digerne.

Varde er et topografisk studie i særklasse, når blæsten under sydvestenstorme, har presset store vandmasser op i den eneste uregulerede å i hele Vadehavet.

Baggrundsviden

issuu.com/vadehavet