Hvad byggede de huse af (MV-Liv-før-111)

Opgaven

Eleverne skal med udgangspunkt i en gåtur i nærmiljøet få øjnene op for byggematerialerne, deres egenskaber og brug. De undersøger, hvordan de er blevet brugt gennem tiden i Vadehavsområdet.

Sådan gør du

 • Tag eleverne med på en gåtur i nærmiljøet. Du kan evt. aftale med en byguide
 • Se på husene og deres byggematerialer. Tal om materialernes egenskaber og brug
 • Lad eleverne gå på jagt efter byggematerialer. De skal dokumentere fx ved at tage foto eller tegne
 • Lad eleverne i grupper vælge et hus og finde/dokumentere flest mulige forskellige byggematerialer
 • Tilbage i klassen skal eleverne lave en planche eller lignende, hvor sætter et foto af huset i midten og rundt om placere mindre foto af materialerne. Der sættes pile til hvor de enkelte materialer er anvendt. Se arbejdsark
 • I kan evt. også besøge en byggeplads. (Da det af sikkerhedshensyn kan være svært at få lov til at komme på en byggeplads, kan det anbefales, at man spørger om man må komme i en pause.)

Herefter kan I arbejde videre på forskellige måder

 • Få besøg af eller besøg en arkitekt eller bygningsingeniør
 • Tag på museumsbesøg
 • Lad eleverne selvstændigt eller i grupper arbejde med, hvad husene blev bygget af. Se arbejdsark

Årstid

Hele året

Tidsforbrug

2-6 lektioner

Forberedelse

 • Planlæg en tur i lokalområdet med eller uden guide
 • Reserver digitalkamera eller skaf tegnebræt, papir og tegnegrej
 • Beslut hvordan I skal følge op på turen
 • Print arbejdsark

Kan suppleres med opgaver

Opgaven kan kombineres med andre opgaver om huse ved Vadehavet.

Fx følgende opgaver

Mennesker i marsk og ved Vadehav.

Se på historiske kort.

Husenes placering i landskabet.

Husenes indretning.

Aktivitet

 • Inde
 • Ude

Opgavetema

 • Menneskets liv ved Vadehavet før

Mål 1.-10. klasse

Historie efter 4.kl. - Kildearbejde - Historiske spor
Eleven kan bruge historiske spor i lokalområdet til at fortælle om fortiden.
Eleven har viden om identifikation af historiske spor i lokalområdet.

Historie efter 9.kl. - Kildebrug - Historiske scenarier
Eleven kan udlede forklaringer på historiske forhold og forløb ud fra historiske scenarier.
Eleven har viden om historiske scenariers funktion.

Billedkunst efter 5.kl. - Billedfremstilling - Tegning og grafik
Eleven kan tegne helheder og detaljer ud fra iagttagelser.
Eleven har viden om iagttagelses- og tegnemetoder.

Natur/teknologi efter 4.kl. - Perspektivering - Perspektivering i naturfag
Eleven kan sætte naturfaglig og teknologisk udvikling i historisk perspektiv.
Eleven har viden om centrale naturfaglige og teknologiske udviklinger.

Skole

 • Mellemtrin
 • Udskoling

Skolefag

 • Billedkunst
 • Historie
 • Natur og teknologi

Besøgssteder

 • Esbjerg Museum
 • Fiskeri- og Søfartsmuseet
 • Museet Ribes Vikinger
 • Ribe VikingeCenter
 • Naturvejledning Fanø Kommune
 • Højer Mølle
 • Byvandringer i både landsby- og bymiljø
 • Jernalderlandsbyen i Guldager
 • Besøg et teglværk