Husenes indretning (MV-Liv-før-112)

Opgaven

Med udgangspunkt i elevernes egen bolig, skal de arbejde med indretning og dennes betydning for livet i huset igennem tiden i Vadehavsområdet.

Der skal måles, tegnes, dramatiseres, læses og skrives.

Der lægges op til at eleverne reflekterer over sammenhængen mellem deres liv i dag og deres boligsituation i forhold til livet på andre tider.

Eleverne skal få en forståelse for forskellige behov og muligheder igennem tiden og hvordan det har betydning for indretningen og livet i boligen.

Sådan gør du

Det er en fordel at have arbejdet med opgaven:

”Husenes placering i landskabet” og  ”Hvad byggede de huse af?”

Forforståelse/brainstorm

 • Bed eleverne om, for sig selv i stilhed, at notere, hvilke rum der er i deres egen bolig
 • Lad herefter eleverne sige det højt og skriv det så alle kan se det på tavlen, en planche el. lign

Hjemmeopgave

 • Gennemgå målestoksforhold og hvad en grundplanstegning er
 • Forklar eleverne at de hjemme skal lave en grundplanstegning over egen bolig i fx 1:100 på ternet papir eller i et digitalt matematik tegneprogram
 • Sørg for at alle har adgang til målebånd eller tommestokke

Arbejde med grundplantegninger

 • Lad eleverne fortælle og vise klassen om deres tegning
 • Man kan inddrage en at eleverne også skal finde grundplaner af huse på internettet og beskrive funktionerne i deres rum

Rummenes funktion

 • Lad eleverne i grupper beskrive funktioner i de forskellige rum
 • Lad eleverne i grupper lave små situationsbilleder fra hvert rum
 • Tag foto eller optag video

Tilbage i tiden

 • Lad elevernes læse arbejdsarket om husenes indretning
 • Du kan vælge om eleverne skal arbejde med alle tre perioder eller om de i grupper skal tage en tidsperiode hver og efterfølgende fremlægge for hinanden
 • Eleverne skal nu, efter at have læst fagteksten, skrive en lille historie som foregår inde i en bolig fra en (eller fra alle) tidsperioderne. De må gerne tegne til

Årstid

Hele året

Tidsforbrug

6-8 lektioner

Forberedelse

 • Skaf måleredskaber og kvadreret papir
 • Skaf evt. adgang til computer og nettet
 • Skaf evt. adgang til digitalt kamera
 • Print arbejdsarket om Husenes indretning

Aktivitet

 • Inde

Opgavetema

 • Menneskets liv ved Vadehavet før

Mål 1.-10. klasse

Matematik efter 6. kl. - Eleven kan anvende geometriske metoder og beregne enkle mål - Geometrisk tegning
Eleven kan gengive træk fra omverdenen ved tegning samt tegne ud fra givne betingelser.
Eleven har viden om geometriske tegneformer, der kan gengive træk fra omverdenen, herunder tegneformer i digitale værktøjer. 

Matematik efter 9.kl. - Eleven kan anvende geometriske metoder og beregne enkle mål - Måling
Eleven kan omskrive mellem måleenheder. 
Eleven har viden om sammenhænge i enhedssystemet.

Historie efter 4.kl. - Kronologi og sammenhæng - Familie og fællesskaber
Eleven kan sammenligne tidlige tiders familie, slægt og fællesskaber med eget liv.
Eleven har viden om fællesskaber før og nu.

Historie efter 9.kl. - Historiebrug - Konstruktion og historiske fortællinger
Eleven kan redegøre for sammenhænge mellem fortidsfortolkninger nutidsforståelser og fremtidsforventninger.
Eleven har viden om sammenhænge mellem fortidsfortolkninger, nutidsforståelser og fremtidsforventninger.

Dansk efter 4.kl. - Fremstilling - Fremstilling
Eleven kan udtrykke sig kreativt og eksperimenterende.
Eleven har viden om ordforråd og sproglige valgmuligheder.

Dansk efter 9.kl. - Læsning - Tekstforståelse
Eleven kan sammenfatte informationer fra flere tekster.
Eleven har viden om metoder til sammenstilling af  informationer fra flere tekster.

Skole

 • Mellemtrin
 • Udskoling

Skolefag

 • Dansk
 • Historie
 • Matematik

Besøgssteder

 • Esbjerg Museum
 • Fiskeri- og Søfartsmuseet
 • Museet Ribes Vikinger
 • Ribe VikingeCenter
 • Naturvejledning Fanø Kommune
 • Højer Mølle
 • Kulturhistorie Tønder