Billedtid - Ved Vadehavet gennem tiden (MV-Liv-før-114)

Opgaven

Tre billeder - ”iagttagelsestavler” - med tegninger fra en fiktiv by ved Vadehavet i vikingetiden, tiden omkring 1634 og 1950erne er lige til at printe ud. Der er meget at gå opdagelse i. I opgaven "Tænk – Par – Del" arbejdes med billederne ved at eleverne først får tid til at se og selv tænke over billederne, så arbejder de i par og til sidst deles deres viden i 4-mandsgrupper.

Sådan gør du

Vis eleverne billederne på storskærm eller print dem ud i farve i A3.

I opgaven "Tænk – Par – Del" arbejdes med billederne på følgende måde:

TÆNK

Eleverne kigger på de tre billeder og vælger 3-4 spørgsmål af en længere liste. De får derefter tid til at se på billederne og tænke over deres svar og skrive dem.

PAR

I par snakker eleverne om deres svar. De skal skiftes til at fortælle et svar. 

Bagefter vælger de i fællesskab 3-4 svar på spørgsmål, som de vil fortælle til deres gruppe.

DEL

Nu tager de ”bordet rundt” og deler med hinanden i 4-mandsgrupper. 

Billederne kan også bruges (enten hver for sig eller samlet) som inspiration til at fortælle/skrive en historie.

Årstid

Hele året

Tidsforbrug

Minimum 2 lektioner

Forberedelse

 • Skaf adgang til projektor og pc, så du kan vise billederne på storskærm
 • Print opgavearket
 • Print evt. billederne i farver

Kan suppleres med opgaver

Denne opgave passer godt sammen med mange af de andre opgaver i temaet ”Menneskets liv ved Vadehavet – før” fx:

Se på historiske kort .
Lær med påklædningsdukker

Begrundelser for valget af de tre tidsperioder, kan du finde på et af arbejdsarkene her på siden.

Aktivitet

 • Inde

Opgavetema

 • Menneskets liv ved Vadehavet før

Mål 1.-10. klasse

Dansk efter 4.kl. - Kommunikation - Dialog
Eleven kan indgå i dialog i mindre grupper.
Eleven har viden om samtaleregler.

Dansk efter 6.kl. - Fortolkning - Vurdering
Eleven kan anmelde litteratur og andre æstetiske tekster.
Eleven har viden om anmeldelsesgenrer.

Historie efter 4.kl. - Kronologi og sammenhæng - Familie og fællesskaber
Eleven kan sammenligne tidlige tiders familie, slægt og fællesskaber med eget liv.
Eleven har viden om fællesskaber før og nu.

Historie efter 9.kl. - Historiebrug - Historiske scenarier
Eleven kan udlede forklaringer på historiske forhold og forløb ud fra historiske scenarier.
Eleven har viden om historiske scenariers funktion.

Skole

 • Mellemtrin
 • Udskoling

Skolefag

 • Dansk
 • Historie

Besøgssteder

 • Esbjerg Museum
 • Fiskeri- og Søfartsmuseet
 • Museet Ribes Vikinger
 • Ribe VikingeCenter
 • Kulturhistorie Tønder