Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Lær med påklædningsdukker (MV-Liv-før-115)

Opgaven

Flotte påklædningsdukker med børn fra de tre historiske perioder: Vikingetiden, Tiden omkring 1634 og 1950érne er her lige til at printe og bruge i undervisningen. Der er lagt op til billedlæsningsopgaver, dukketeater og andet.

Sådan gør du

Du kan vælge om eleverne skal arbejde med alle tre perioder eller om de i grupper skal tage en tidsperiode hver og efterfølgende fremlægge for hinanden.

Bordet rundt-beskrivelse

 • Start med nogle (danskfaglige) aktiviteter, hvor eleverne i grupper skal beskrive dukkerne for hinanden. 
 • Del eleverne i grupper på fire. Lad dem klippe dukkerne ud. Læg dukkerne på bordet med bagsiden op.  Eleverne trækker efter tur en dukke, som de beskriver så grundigt de kan. Efterfølgende må gruppen supplere inden de forsætter med at næste elev trækker en ny dukke.
 • Tal med eleverne om at de skal bruge ord, som beskriver funktionalitet og ikke følelser: Det er en knækort, let, blå nederdel, ikke en fed/grim nederdel! 

Beskriv, læs og gæt

 • Hver elev tildeles en dukke, som de skal beskrive på skrift i punkter. De skal starte med det generelle og blive mere og mere specifikke. Gruppen hjælper hinanden ved at give respons på det skrevne. 
 • Efterfølgende inddeles i nye grupper og dukkerne lægges frem, så kan se dem.
 • Beskrivelserne læses højt – et punkt ad gangen – og der gættes på hvilken dukke beskrivelsen handler om. Det gælder selvfølgelig om at gætte først.

Hvad hedder de?

 • Hvad hedder pigen og drengen i Vikingetiden - i 1600-tallet - i 1950'erne? Snak med eleverne om navne til forskellige tider. Hvorfor hedder de selv, som de gør? Hvilken betydning har deres egne navne? Kender de andre navnes betydninger? snak om gammeldags og moderne navne, og hvorfor nogle navne "uddør" og andre altid bruges. 
 • Lad eleverne give påklædningsdukkerne passende navne, og lad dem begrunde deres valg.

Påklædningsdukketeater

 • Fortæl eleverne om børns vilkår i de forskellige perioder eller lade dem søge oplysninger på biblioteket eller på nettet. 
 • Lad eleverne digte et lille stykke om en hverdagsbegivenhed for børn i disse tidsperioder og derefter dramatisere det med påklædningsdukkerne. Stykket skal udtrykke børns forskellige vilkår gennem tiden.
 • Det kunne være drengen der var på fisketur for at skaffe mad og pigerne der hjalp til ved madlavningen.  De kan ses på redskaberne at børn i 1950´erne, fik en noget større frihed. 
 • Print dukkerne på karton eller lim dem på karton og lad eleverne klippe dem ud. 
 • Lim evt. en blomsterpind bag på den færdige figur.
 • Man skal kunne holde i pinden ovenfor dukken.
 • Lad eleverne vælge scenen/stedet og lav evt. baggrund som dette:
 • De færdigmalede kulisser limes på sortmalede papkasser, således at de kan stå selv.
 • Hvis du bruger flere mindre kasser, kan du bedre rykke rundt med kulisserne efter behov.
 • Stil kasserne på et smalt bord, så dukkeførerne kan stå bagved, og publikum kan sidde foran.
 • Dukkeføreren holder dukken enten direkte i hovedet eller i en pind, som er limet på dukken.
 • Det virker godt hvis dukkeførerne er klædt helt i sort og står foran en sort baggrund. Der skal være (halv)mørkt i lokalet og kun lys på scenen.

Påklædningsdukkerne kan bruges

 • Som inspiration til udklædning, hvor eleverne selv medbringer tøj.
 • til at eleverne tegner andre dragter fra samme tidsperiode.
 • til at eleverne tegner påklædningsdukker af børn fra nutiden, som er i de samme situationer; passer gæs, skal til fest, leger, spiller musik… 
 • til at man har fokus på hår/frisurer. Hvordan sidder håret. Hvordan vil man sætte håret i dag i lignende situationer. Lad eleverne sætte hår og fotografere det.

Årstid

Hele året.

Tidsforbrug

2-6 lektioner.

Forberedelse

 • Print dukkerne i farve på karton 
 • (Eller print på papri og lad eleverne lime karton)
 • Skaf sakse og lim
 • Skaf evt. blomsterpinde, malegrej og papir til kulisser, sortmalede papkasser, et smalt bord, sort tøj, lampe til at lyse kun på scenen.
 • Læsestof og adgang til nettet.

Aktivitet

 • Inde

Opgavetema

 • Menneskets liv ved Vadehavet før

Mål 1.-10. klasse

Skole

 • Mellemtrin

Skolefag

 • Billedkunst
 • Dansk
 • Historie

Dansk efter 4.kl. - Fremstilling - Fremstilling.
Eleven kan udtrykke sig kreativt og eksperimenterende.
Eleven har viden om ordforråd og sproglige valgmuligheder.

Historie efter 4.kl. - Kronologi og sammenhæng - Familie og fællesskaber.
Eleven kan sammenligne tidlige tiders familie, slægt og fællesskaber med eget liv.
Eleven har viden om fællesskaber før og nu.

Billedkunst efter 5.kl. - Billedkommunikation - Udstilling og formidling.
Eleven kan formidle viden med billeder.
Eleven har viden om layout og billeders kommunikative funktion indenfor andre fagområder.

Besøgssteder

 • Museet for Varde By og Omegn
 • Esbjerg Museum
 • Museet Ribes Vikinger
 • Ribe VikingeCenter
 • Kulturhistorie Tønder