Fliser - blev sejlet hertil over Vadehavet ( MV-Liv-før-119)

Opgaven

Gennem tiden har mennesker brugt havet og vandløb som transportveje. Vadehavet har nærmest fungeret som en motorvej, der forbandt Vadehavsegnen med resten af Europa. Fra udskibningssteder langs Vadehavet blev stude og jydepotter udskibet, og de danske søfolk bragte bl.a. fliser med hjem. De hollandske fliser, der har prydet mange vægge i Vadehavsområdet, kan i dag særligt ses på Vadehavsøerne. Denne opgave kommer omkring, hvordan fliserne blev lavet, hvorfor der er hollandske fliser her i Danmark og hvilke motiver der er på fliserne. Der er opgaver til at ”gå på jagt i” flisernes motiver, samt til at dramatisere, tegne, filme og selv dekorere fliser.

Sådan gør du

Hjemme

Brug Fakta om fliser til at fortælle børnene ud fra eller læs Fakta om fliser sammen med eleverne.
Vis Flisemotiver – hvad er der på? Tal om motiver og mønstre.

Ude

Besøg et museum eller hus, som har fliser. Se besøgssteder.
Gå på opdagelse i flisernes motiver. Se ”Find fliser, der…”
Lad børnene i små grupper vælge en flise, som de præsenterer for de andre. De skal begrunde deres valg.
Læg evt. op til at børnene kort dramatiserer noget med udgangspunkt i en flise. Lad dem beslutte, hvor motivet på flisen indgår i handlingen.
Lad evt. børnene optage små film, hvor de viser den flise, de har valgt og deres dramatisering
Hvis det passer til aldersgruppen, kan de prøve at datere fliserne ved at se på hjørnemønstrene. Se arbejdsark "Hjørnemønstre".
Lad børnene tegne skitser eller fotografere til inspiration til arbejdet hjemme.

Hjemme

Lav selv fliser - Se arbejdsark med eksempler.

Hvis ler... 

Ler eller stentøjsler æltes, rulles ud og skæres ud i 13 x 13 cm, som var det originale fliseformat.
Det kan være en fordel af skære riller i bunden med en lerslynge.
Fliserne tørrer, brændes, dekoreres i rækkefølge afhængig af hvilke materialer, som I vælger at arbejde med.
Alternativt - køb hvide fliser i byggemarked og mal på dem. 
Udstil fliserne og afhold fernisering.

Årstid

Hele året

Tidsforbrug

4-6 timer

Forberedelse

Beslut hvor I vil tage hen og se på fliser.

Skaf papir til skitsetegning eller kamera.

Vælg hvilket materiale I vil lave fliser i: Stof og uld, krympeplast, ler eller køb hvide fliser i byggemarked og mal på dem.

Skaf ler eller stentøjsler, alternativt køb hvide fliser.
Skaf glasur eller andet materiale til dekoration.
Skaf stof, uld og grej til at lave fliser af det.
Skaf krympeplast og grej til at lave fliser af det. 

Planlæg hvor I vil udstille fliserne, vise de små film, og hvornår I vil holde fernisering. 

Kan suppleres med opgaver

Opgaven kan suppleres med

Husenes indretning
Hvad byggede de huse af? 

 

Aktivitet

 • Inde
 • Ude

Børnehave

 • Kultur, æstetik og fællesskab
 • Kommunikation og sprog

Opgavetema

 • Menneskets liv ved Vadehavet før

Mål børnehaveklasse

 • Kreative og musiske udtryksformer
 • Sprog

Kreative og musiske udrtyksformer - Fremstilling
Eleven kan eksperimentere med egne udtryk i billeder, musik og drama alene og i fællesskab
Eleven har viden om basale redskaber og teknikker inden for billeder, musik og drama

Sprog - Samtale
Eleven kan veksle mellem at lytte og udtrykke sig
Eleven har viden om talesprogets funktioner

Mål 1.-10. klasse

Historie efter 4.kl. - Kildearbejde - Historiske spor
Eleven kan bruge historiske spor i lokalområdet til at fortælle om fortiden.
Eleven har viden om identifikation af historiske spor i lokalområdet.

Historie efter 6.kl. -  Kronologi og sammenhæng - Det lokale, regionale og globale
Eleven kan redegøre for samspil mellem aspekter fra dansk og omverdens historie. 
Eleven har viden om samspil mellem aspekter fra dansk og omverdens historie. 

Billedkunst efter 2.kl. - Billedfremstilling - Tegning og grafik
Eleven kan tegne ud fra ideer og oplevelser.
Eleven har viden om tegneredskabers udtryksmuligheder.

Billedkunst efter 5.kl. - Billedkommunikation - Udstilling og formidling
Eleven kan bidrage med visuelle udtryk i kulturprojekter.
Eleven har viden om kulturelle normer og værdier.

Skole

 • Indskoling
 • Mellemtrin

Skolefag

 • Billedkunst
 • Historie

Besøgssteder

 • Kulturhistorie Tønder

Hannes hus i Sønderho på Fanø.
Flisesamlingen, Cafe Nannas Stue, Fanø. 
Nationalmuseets Kommandørgård, Rømø.
...måske kender I nogen, der bor i et hus med gamle fliser?