Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Koen - Marskens guld (MV-Liv-før-120)

Opgaven

Samfundets grundlæggende ressource i vikingetiden var landbruget. Hele vadehavsområdet har været bebygget i vikingetiden. Se på kort 1 her! For at menneskene kunne bosætte sig på et sted, skulle der være gode muligheder for korndyrkning og store engarealer til græsning af kvæg. Især det sidste har været særlig godt i området ved marsken, så derfor var disse områder rigere og tættere bebygget end områder længere inde i landet.

I denne opgave skal børnene arbejde med køer og vikingetiden. Det lægges op til et besøg på Ribe VikingerCenter. Børnene får viden om vikingerne, deres kvæg og mad. De vil få kendskab til kvægets anvendelsesmuligheder og få en forståelse for, hvor den mad, vi propper i munden, kommer fra.

Sådan gør du

Hjemme        

 • Tal med børnene om
 • Hvad de kender til køer?
 • Hvad vi kalder køer? (Okser, kvier, kvæg, køer, stude… En ko bliver til en okse, når den hænger hos slagteren).
 • Tal om forskellen på husdyr, kæledyr, vilde dyr mv. 
 • Hvad vi bruger køer til?
 • At vi ”altid” har haft køer i Vadehavsområdet?
 • Giv børnene et print af Arbejdsarket Vikingetiden. 
 • På tegningen er en fiktiv markedsplads/by ved Vadehavet i vikingetiden. 
 • Få børnene til at sætte ring om køerne.
 • Tal med børnene om, hvad køerne laver på tegningen.
 • Forbered børnene på, hvad de skal opleve på Ribe VikingeCenter.

På Ribe VikingeCenter (2 timer). 

 • Velkommen ved indgangen til Ribe VikingeCenter. Omklædning til vikingekapper og huer i Langhuset. 
 • Vi går hen til kalvene, køerne og studene. Vi snakker om og viser hvad mælk, kød, skind, knogler, horn og lort kan bruges til.
 • Børnene spiser fladbrød med hjemmekærnet smør og syltemælk omkring det hyggelige bål i Langhuset på Storgården. 
 • Mulighed for at lege på den mytologiske legeplads.  
 • Vi siger farvel og tak for en go’ dag. 
 • Kan I ikke besøge Ribe VikingeCenter, kan I måske besøge en lokal landmand. 

Hjemme

 • Lad børnene lave opgaven på arbejsarket. Se arbejdsark
 • Tal om oplevelserne på Ribe VikingeCenter.
 • Giv børnene et print af Arbejdsarkene Tiden omkring 1634 og 1950erne.
 • På tegningerne er en fiktiv by ved Vadehavet på de to tidspunkter. 
 • Få børnene til at sætte ring om køerne.
 • OBS! Der er ingen køer på 1950er billedet.
 • Tal med børnene om, hvad køerne laver på tegningen fra Tiden omkring 1634 og hvorfor der ikke er køer i byen i 1950erne
 • Hvor er køerne i dag?
 • Besøg evt. køer i lokalområdet, som afslutning på forløbet.

Årstid

Forår, sommer, efterår

Tidsforbrug

2 timer ude og minimum 1-2 timer hjemme.

Forberedelse

 • Beslut, hvornår I vil besøge Ribe Vikingecenter og book et besøg.
 • Print arbejdsark.
 • Beslut om I også vil besøge køer i lokalområdet.

Aktivitet

 • Inde
 • Ude

Børnehave

 • Alsidig personlig udvikling
 • Kultur, æstetik og fællesskab
 • Natur, udeliv og science
 • Kommunikation og sprog

Opgavetema

 • Menneskets liv ved Vadehavet før

Mål børnehaveklasse

 • Naturfaglige fænomener
 • Sprog

Naturfænomener - Dyr og planter
Eleven kan genkende dyr og planter i nærområdet
Eleven har viden om inddeling af dyr og planter i grupper

Sprog - Fortælling
Eleven kan gengive indhold af tekster
Eleven har viden om fortællestruktur i fakta og fiktion

Mål 1.-10. klasse

Skole

 • Indskoling

Skolefag

 • Historie
 • Natur og teknologi

Historie efter 4.kl. - Kronologi og sammenhæng - Livsgrundlag og produktion.
Eleven kan beskrive ændringer i livsgrundlag og produktion.
Eleven har viden om livsgrundlag og produktion før og nu. 

Natur/teknologi efter 2.kl. - Undersøgelse - Organismer.
Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur.
Eleven har viden om dyr, planter og svampe.

Natur/teknologi efter 4.kl. - Perspektivering - Teknologi og ressoucer.
Eleven kan beskrive en proces fra ressource til færdigt produkt og fra produkt til ressource.
Eleven har viden om enkle produktionskæder.

Besøgssteder

 • Ribe VikingeCenter

Baggrundsviden

issuu.com/vadehavet