Kom og køb - Handel ved Vadehavet i Vikingetiden (MV-Liv-før-121)

Opgaven

I Vikingetiden fungerede Vadehavet som en slags motorvej til Ribe. Handlende fra mange lande kom til byen ad vandvejen. De medbragte produkter og råvarer, som de lokale håndværkere benyttede sig af. Det ved vi fra arkæologiske fund. På markedspladsen mødtes købere og sælgere fra mange lande, kulturer og trosretninger. På trods af det og på tværs af sprogbarriere og forskellig valuta, udvekslede datidens mennesker mange varer. Børnene får ved besøget på Museet Ribes Vikinger en forståelse af handelen ved Vadehavet i Vikingetidens Ribe.

Sådan gør du

Det er en god ide, at I har været på besøg ved Vadehavet, så børnene har ”et billede” af hvad det er og har fået nogle begreber ”i rygsækken”.

Hjemme

Tal om handel i dag

 • Hvad handler vi med i dag?
 • Hvilke varer, tror I, kommer fra Danmark og hvilke varer, tror I kommer fra udlandet?
 • Hvordan kommer varerne til og fra Danmark i dag?

Tal om handel i vikingetiden

 • Billedet af en fiktiv by ved Vadehavet i vikingetiden
 • Læg de syv samtalekort i en bunke og lad børnene skiftes til at trække et kort. Brug den lille tekst som udgangspunkt for jeres snak

På Museet Ribes Vikinger

 • Aktiverende og inddragende rundvisning i vikingetidsudstillingen. Børnene mærker på egen krop, hvordan det fx er at ro op ad åen, hvordan gør man når man saver?, hvordan arbejder en blæsebælg? Hvem bestemte og hvad gik vikingerne klædt i? Børnene mærker på handelsvarer og handler med dem i små grupper – men pas på, måske er der en tyv på spil
 • Lad evt. børnene tage fotos, som de kan bruge til at fremstille en fotobog med tekst på om besøget i vikingetiden
 • Efter rundvisningen er der mulighed for at gå på opdagelse i udstillingen på egen hånd, samt spise madpakker

Hjemme

 • Snak om besøget på Museet. Brug illustrationerne af markedspladsen og udsnittet af handelsskibet som afsæt

Børnehaver

 • Børnene kan lave små tegninger, malerier eller skulpturer, som viser noget om handel
 • Børnene kan lege og dramatisere små handelssituationer

Skoler

 • Lad eleverne lave en lille bog fra besøget på museet. Lad dem tage foto under besøget og brug dem i bogen. Under hvert billede skrives en lille tekst. Brug gerne vadehavsudtryk
 • Børnene kan lave små tegninger, malerier eller skulpturer, som viser noget om handel
 • Børnene kan lege og dramatisere små handelssituationer

Årstid

Hele året

Tidsforbrug

½-1 time før besøget 1 times besøg på museet med guide Minimum 2 timer hjemme efter besøget

Forberedelse

Besøg Vadehavet.

Beslut hvornår I vil besøge Museet Ribes Vikinger og book et besøg.

Print arbejdsark og klip samtalekortene ud.

Aktivitet

 • Inde
 • Ude

Børnehave

 • Alsidig personlig udvikling
 • Krop, sanser og bevægelse
 • Kultur, æstetik og fællesskab
 • Kommunikation og sprog

Opgavetema

 • Menneskets liv ved Vadehavet før

Mål børnehaveklasse

 • Krop og bevægelse
 • Sprog

Krog og bevægelse - Bevægelse og leg
Eleven kan lege alsidigt
Eleven har viden om legeformer, herunder digitale lege

Sprog - Skrivning

Eleven kan eksperimentere med at skrive små tekster
Eleven har viden om det alfabetiske princip, skriveretning og sætningsopbygning

Mål 1.-10. klasse

Historie efter 4.kl. - Historiebrug - Historiske scenarier.
Eleven kan opnå viden om historie gennem brug af historiske scenarier.
Eleven har viden om historiske scenarier.

Billedkunst efter 2.kl. - Billedfremstilling - Digitale billeder.
Eleven kan fremstille digitale billeder. 
Eleven har viden om digital fotografering.

Matematik efter 3.kl. - Tal og algebra - Regnestrategier.
Eleven kan foretage enkle beregninger med naturlige tal.
Eleven har viden om strategier til enkle beregninger med naturlige tal.

Skole

 • Indskoling

Skolefag

 • Billedkunst
 • Historie
 • Matematik

Besøgssteder

 • Museet Ribes Vikinger

Baggrundsviden

issuu.com/vadehavet