Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Hvad er en god havn (MV-Liv-før-122)

Opgaven

Eleverne præsenteres for en række udsagn, som angiveligt beskriver vadehavsbefolkningens krav til en havn - vel at mærke inden det blev muligt at anlægge moler og kajanlæg. Mange af udsagnene er korrekte, men nogle er mere afgørende end andre. Eleverne skal i grupper diskutere og argumentere for hvilke krav til havnen, der er vigtigst. 

Gruppen prioriterer udsagnene, og præsenterer deres valg for klassen. Også ”uenighederne” eller dér hvor prioriteringen har været svær, præsenteres. 

Havnene har været trafikknudepunkter på et tidspunkt, hvor transport og land var besværlig eller ikke lod sig gøre. I forbindelse med opgaven kan klassen studere Johannes Mejers gamle kort over Vadehavet fra "Tiden omkring 1634". Eleverne skal finde områdets ”havne” på kortet. Dette er ikke så let som man tror, da signaturen er gnidret og ”gammel”. 

Eleverne kan efterfølgende undersøge, om havnene i dag findes de samme steder, og hvad stednavnene på alle de gamle havnepladser var/er. 

Brug fx. Google Earth her til.

Sådan gør du

 • Fortæl eleverne, at en havn før i tiden ikke nødvendigvis bestod af moler og kajanlæg, og at man derfor havde en række andre krav til en god havn.
 • Lad eleverne kigge på Johannes Meyers kort over Vadehavet.
 • Inddel klassen i grupper.
 • Præsenter opgaven som den er beskrevet ovenfor og udlever arbejdsarket.
 • Eleverne skal i grupperne, klippe kortene ud, diskutere og argumentere for hvilke krav til havnen, der er vigtigst.
 • Lim kortene på et andet ark papir i den valgte rækkefølge.
 • Gruppen prioriterer udsagnene, og præsenterer deres valg for klassen. Også ”uenighederne” eller dér hvor prioriteringen har været svær, præsenteres.

Årstid

Hele året

Tidsforbrug

En lektion

Forberedelse

 • Print arbejdsarket "En god havn er..." og Johannes Meyers kort over Vadehavet.
 • Skaf en saks til hver gruppe.
 • Et ark papir til at lime kortene på.

Aktivitet

 • Inde

Opgavetema

 • Menneskets liv ved Vadehavet før

Mål 1.-10. klasse

Skole

 • Mellemtrin
 • Udskoling

Skolefag

 • Geografi
 • Historie

Historie efter 4.kl. - Kildearbejde  - Kildeanalyse.
Eleven kan bruge digitale medier og andre udtryksformer som kilder til at beskrive fortiden.
Eleven har viden om enkle kildekritiske metoder.

Historien efter 9.kl. - Kronologi og sammenhønge - Det lokale, regionale og globale.
Eleven kan forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt.
Eleven har viden om forandringer af samfund lokalt, regionalt og globalt.

Geografi efter 9.kl. - Undersøgelser - Demografi og erhverv.
Eleven kan undersøge befolknings- og erhvervsudviklings betydning for levevilkår.
Eleven har viden om levevilkår og befolknings- og erhvervsudvikling.

Besøgssteder

 • Fiskeri- og Søfartsmuseet
 • Havneskolen
 • Naturvejledning Fanø Kommune

Baggrundsviden

issuu.com/vadehavet