Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Hvalfangere fra Rømø (MV-Liv-før-126)

Opgaven

I 1700-tallet blev der drevet en intens hval- og sælfangst i de arktiske farvande ved Grønland. Rømøs kommandører og øvrige søfolk spillede her en meget væsentlig rolle. Fra disse findes en lang række spændende og meget personlige beretninger, ikke mindst fra skæbneåret 1777. På Rømø og til dels også Fanø findes stadig mange ”spor” fra denne storhedstid.

Opgaverne tager udgangspunkt i romanen ”Skibsdreng Anders List fra Rømø” af Ellen Leonhardt. Eleverne vil gennem arbejdet få mulighed for at opnå stor indsigt i, hvordan livsvilkårene i 1700-tallet kunne være for en dreng på deres egen alder. De vil endvidere møde en særdeles spændende del af dansk søfartshistorie.

Fra Litteratursiden.dk

”I 1994 udkom min bog “Skibsdreng Anders List fra Rømø”. På det tidspunkt var jeg flyttet til Rømø, og her på øen er Anders List en slags nationalhelt. Alle kender beretningen om den tapre skibsdreng, der var med på en hvalfangst i Ishavet i 1777. Han var dengang 12 år, men det var allerede hans 5. togt med et hvalfangerskib. Da han var 8 år, var han med for første gang. Det var ret almindeligt at sende drenge med på sådanne togter, og disse drenge blev senere til søfolk, der var berømte viden om for deres dygtighed til søs.

Den historie om Anders List, man bedst kender, er beretningen om hans vandring over isen ind til Grønlands kyst, kun iført undertøj og støvler. Hans frakke og bukser var våde af bølgerne og var blevet forvandlet til et ispanser, som han ikke kunne bevæge sig i. Netop det år - i 1777 - blev ti hvalfangerskibe skruet ned af isen ved Grønlands østkyst, og mandskaberne ca. 450 søfolk begyndte at gå over isen ind mod land. 

Men det blev en farlig vandring. Af de 450 søfolk reddede kun 155 livet. Resten druknede eller omkom af sult, kulde og skørbug. Fra Rømø deltog 50 søfolk, men kun 29 overlevede og vendte hjem. Det var en katastrofe for det lille ø-samfund - en affolkning uden sidestykke i historien. Det var sandfærdige beretninger, jeg digtede min bog på. Jeg læste Lorens Hanssens bog: “Ulykkesåret 1777” og senere Fritz Joachim Falks bog “Wahlfänger der Nordseeinsel Rømø” Thade Petersens “Rømø” og blev dybt grebet af alt, hvad jeg læste.”

Sådan gør du

Eleverne læser teksten med de udvalgte kapitler, som kopieres til eleverne, eller læreren læser højt (evt. hele romanen).

Herefter kan vælges mellem flg. opgaver

 • Indtegn ruten på et kort. Sæt tid/dato på lokaliteterne.
 • Lav en ordbog over relevante gamle sømandsudtryk f.eks.: skørbug, kommandør, harpun, kabys, spæktønde, ubefaren matros, blåst, spæksnider, hvalbarder, bådshage, forlis, spøkenkikker, stormast.
 • Nærlæs kapitlerne 14, 18 og 19. Lav herefter illustrationer hertil. Man kan evt. fremstille handlingsforløbet som en tegneserie som en klasseopgave.
 • Skriv Anders’ dagbog den allersidste dag i september 1777.
 • Skriv en slutning. Hvordan går det Anders? Finder de land? Kommer Anders nogensinde hjem til sin mor på Rømø?
 • Dramatiser enkelte kapitler.

Årstid

Hele året

Tidsforbrug

4-5 lektioner

Forberedelse

 • Skaf evt. bogen ”Skibsdreng Anders List fra Rømø” af Ellen Leonhardt
 • Print arbejdsarket med de udvalgte kapitler

Alt efter hvilke opgaver I vælger at arbejde med

 • Skaf adgang til kort i atlas eller på nettet
 • Skaf adgang til ordbogsopslag i ordbøger eller på nettet
 • Skaf papir og male/tegnegrej

Aktivitet

 • Bevægelse
 • Inde

Opgavetema

 • Menneskets liv ved Vadehavet før

Mål 1.-10. klasse

Skole

 • Mellemtrin
 • Udskoling

Skolefag

 • Billedkunst
 • Dansk
 • Historie

Alt efter hvilke opgaver I vælger at arbejde med, kan målene være

Dansk efter 6.kl. - Fremstilling - Fremstilling.
Eleven kan udarbejde dramatiske, dokumentariske og interaktive produkter.
Eleven har viden om virkemidler i drama og dokumentar på film, i tv og på nettet.

Dansk efter 6.kl. - Læsning - Sprogforståelse. 
Eleven kan udlede dele af ords betydning fra konteksten. 
Eleven har viden om ordforståelses-strategier.

Billedkunst efter 5.kl. - Billedkommunikation - Udstilling og formidling.
Eleven kan formidle viden med billeder.
Eleven har viden om layout og billeders kommunikative funktion indenfor andre fagområder.

Historie efter 6.kl. - Kronologi og sammenhæng - Det lokale, regionale og globale.
Eleven kan redegøre for samspil mellem aspekter fra dansk og omverdens historie. 
Eleven har viden om samspil mellem aspekter fra dansk og omverdens historie.

Besøgssteder

 • Naturstyrelsen Blåvandshuk
 • Fiskeri- og Søfartsmuseet
 • Havneskolen
 • Vadehavscentret
 • Naturvejledning Fanø Kommune
 • Tønnisgård
 • Naturvejledning Tønder Kommune

Nationalmuseets Kommandørgård, Rømø

Baggrundsviden

issuu.com/vadehavet