Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Langli en ø i Vadehavet - et storylineforløb ( MV-Liv-før-128)

Opgaven

I et storylineinspireret forløb arbejder eleverne med vadehavsøen Langi og livet herpå. Det historiske perspektiv er i fokus og kilder inddrages og bearbejdes undervejs. 

Vi har taget afsæt i tankerne fra storylinemetoden, som i ”Storylinebogen” af Cæcilie Fankenberg og Erik Håkonsson, Kroghs Forlag defineres som:

'Storylineforløb er tematiske, problemorienterede undervisningsforløb, hvor det karakteristiske er, at undervisningen ikke kredser om et central emne, men er fremadskridende som en fortælling – følger en storyline'.

Eleverne bliver ikke belært, men udfordret. De lærer i en oplevelsespræget tilgang ved at opdage, reflektere, samtale og handle. De kommer i fortællingsunivers til at arbejder med den virkelighed, de kender så de udvider deres forståelse af verden – understøttet af visualiseringen af deres forestillinger.

En vigtig pointe er, at børnene hele tiden bliver klar over at deres egen kreativitet og argumenterede tænkning er værdifuld.

I dette forløb kommer eleverne til at arbejde med nøglespørgsmål som

 • Hvordan ser der ud på Langli?
 • Hvordan var livet på Langli 1850-1920?
 • Hvem boede på Langli omkring 1850-1920?
 • Hvordan var det at leve på øen omkring 1850-1920?
 • Hvilke hændelser ville være katastrofale for en Langli - familie?
 • Hvad kan familien glæde sig over?
 • Hvordan ser der ud på Langli i dag?
 • Hvad sker der med Langli i fremtiden?

I arbejdsarkene findes kilder som sørger for at det historiske perspektiv er i fokus. I det praktiske produktorienterede arbejde bearbejdes den viden elever får via kilderne. 

Der arbejdes med forskellige organisationsformer; individuelt, gruppe og klasse. 

Sådan gør du

 • Beslut, hvornår forløbet skal gennemføres og hvornår/om I vil besøge øen.
 • Lav aftaler med naturvejleder.
 • Print arbejdsarkene.
 • Tag udgangspunkt i planlægningsarket ”Langli en ø i Vadehavet – et storyline forløb”, som er skitseret på planlægningsskemaet.
 • Gennemfør forløbet, som det passer til din klasse.

Årstid

Hele året: Hvis ikke der planlægges med et besøg på Langli. August-september: Hvis man vil besøge øen, som kun har offentlig adgang i sensommeren. Kontakt naturvejleder: NaturKulturVarde/Blåvand Naturcenter eller Skov- og Naturstyrelsen Blåvandshuk.

Tidsforbrug

Op til 40 lektioner - alt efter hvor meget man fordyber sig.

Forberedelse

 • Lav evt. aftaler med naturvejleder om besøg på Langli.
 • Overvej om der skal skaffes et udvalg af bogmaterialer fra skolebibliotek eller Center for undervisningsmidler.
 • Print arbejdsarkene.
 • På planlægningsskemaet finder du en kolonne med materialer, som du kan få brug for.
 • Hav et udvalg af klippeklistregrej, stof, garn, pap, aviser mv. i klassen. 

Aktivitet

 • Bevægelse
 • Inde
 • Ude

Opgavetema

 • Menneskets liv ved Vadehavet før

Mål 1.-10. klasse

Skole

 • Mellemtrin

Skolefag

 • Billedkunst
 • Dansk
 • Historie
 • Natur og teknologi

Se mål og faglige intentioner på planlægningsarket ”Langli en ø i Vadehavet – et storyline forløb”.

Besøgssteder

 • NaturKulturVarde
 • Naturstyrelsen Blåvandshuk
 • Museet for Varde By og Omegn
 • Myrthuegård
 • Havneskolen

Se film om landskabsdannelsen i Myrthuegårds selvvalgsbiograf.

Baggrundsviden

Tage Sørensen, Esbjerg indtil 1989 - i malerkunst og farver (side 30-47)
Lumino Forlaget 1989

Kirstine M. Olesen, Øen Langli, Eget forlag 1940

Claus Sørensens erindringer I 1888 – 1910, Langli - dreng bliver fisker, 
Amtets tryk, Esbjerg 1973

Pia Sigmund, Børn i Danmarks historie 1872, Alinea 2005.
”Emanuel og Louise fra Nyboder”
”Ruth og Bjørn fra Sønderjylland”

Jonna Byskov og Marianne Keinicke, ”Der var forskel på folk” – tiden omkring 1900. Dansk i midten – lærervejledning
Alinea 2005