Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Brødrene fra Fanø (MV-Liv-før-129)

Opgaven

”Brødrene fra Fanø – en historie om søfolk og smuglere” er en roman fra 1922 af Marius Dahlsgaard, udgivet på Steen Hasselbalchs Forlag. Herfra har vi klippet de første to sider, som giver en beskrivelse af, hvordan en dreng går ud på vaden og graver sandorm. 

Der er oplæg til forskellige måder at arbejde med teksten på.

Sådan gør du

Print teksten til eleverne. Læs teksten højt eller lad eleverne læse den alene eller i par. 

Der kan arbejdes med teksten på følgende måder

Fokus på ordforståelse

 • Print arbejdsarket med ordforståelse ud og klip ordene ud.
 • Der må gerne være mulighed for at bruge ordbøger.
 • Del klassen i grupper på 6 personer. Hver person skal have et opgavekort. Tag evt. hensyn til den enkeltes faglige niveau.
 • Gruppen arbejder nu mundtligt med ordene på ordkortene et af gangen. Den som har ”læs højt kortet” begynder altid. Læreren kan vurdere om alle grupper skal have alle kort, eller om de skal have en lille del og afsluttende fremlægge for hinanden.
 • Ordenes betydning kan findes på sidste side på arbdejdsarket om ordforståelse.

Fokus på den ældre skriveform (aa, navneord med stort…)

 • Vis eleverne den originale tekst fra 1922 på en overheadtransparent eller med projektor. Lad eleverne i par eller alene finde eksempler på forskellene. 
 • Tal med klassen om forskellene. 

Fokus på miljøbeskrivelse - Hvem ved mest? 

 • Del klassen i grupper af 4-5 personer. På 2 minutter og 5 sekunder skal hver gruppe skrive alt, hvad teksten fortæller om stedet.
 • Ordstyreren får arbejdsarket og er ansvarlig for at udfylde det. Ordstyreren er den, der har fødselsdag næste gang.
 • Læreren forklarer opgaven, som også står på arbejdsarket.
 • Denne opgave er den samme for alle grupper.

Regler for elevernes opgaveløsning til  - hvem ved mest?

 • Ordstyreren sørger for at opgaven løses og nedskriver svarene. Hver deltager svarer efter tur og skal komme med et nyt svar hver gang. Hvis en deltager ikke kan svare, må de andre ikke hjælpe ham/hende verbalt, mundtligt.
 • Derimod må de ved hjælp af fakter give ham/hende en ledetråd. 
 • Grupperne meddeler når opgaven er løst, eller læreren afbryder arbejdet når tiden er udløbet. 
 • Når alle er klar gennemføres samme øvelse grupperne imellem. Læreren leder gennemgangen af konkurrencen.
 • Lad gruppernes ordstyrere på skift læse et svar op. Læreren nedskriver svarene. Man må ikke svare det samme to gange – altså må ordstyreren og hele gruppen være opmærksomme på dette.
 • For hvert korrekt svar gives et point. Hvert ukorrekt svar giver et minuspoint. Hvis et svar forekommer anden gang fratrækkes gruppen et point, og de som observerede dette får et pluspoint. Hvis nogen synes et svar er forkert diskuteres dette med læreren. Såfremt læreren godkender svaret tildeles et pluspoint og den tvivlende gruppe et minuspoint. Denne proces fortsætter til alle har opbrugt deres løsningsforslag.
 • En optælling af pointene viser, hvilken gruppe der havde den største forhåndsviden.

Fokus på videredigtning 

 • Opgaven lyder: ”Skriv din egen forsættelse på historien om Peter”.
 • Tal med eleverne om at de skal tage afsæt i teksten og den tid teksten foregår i.
 • Brug arbejdsarket.

Årstid

Hele året

Tidsforbrug

Minimum 4 lektioner

Forberedelse

Print teksten til eleverne og de opgaver, du ønsker at bruge

Fokus på ordforståelse

 • Print og klip ordkort og opgavekort. Print ordlisten til læreren. Skaf ordbøger (fremmedordbog, nudanskordbog, netadgang…). 

Fokus på den ældre skriveform

 • Print den originale tekst fra 1922 på en overheadtransparent eller skaf en projektor og en computer.

Fokus på miljøbeskrivelse  - Hvem ved mest?

 • Print arbejdsarket.
 • Husk et ur til tidstagning og papir til oplistning.

Fokus på videredigtning. 

 • Print arbejdsarket.

Aktivitet

 • Inde

Opgavetema

 • Menneskets liv ved Vadehavet før

Mål 1.-10. klasse

Skole

 • Udskoling

Skolefag

 • Dansk
 • Historie

Dansk efter 9.kl. - Kommunikation - Sproglig bevidsthed. 
Eleven kan karakterisere og diskutere sprog i forskellige situationer.
Eleven har viden om sprog og sprogbrug, sprogets variation og forskellige funktioner.

Dansk efter 9.kl. - Læsning - Afkodning.
Eleven kan variere læsehastighed bevidst efter læseformål og ordkendskab i teksten.
Eleven har viden om sammenhæng mellem ordgenkendelse og læsehastighed.

Dansk efter 9.kl. - Fremstilling - Fremstilling.
Eleven kan fremstille sammenhængende tekster i forskellige genrer og stilarter.
Eleven har viden om varierede udtryksformer  målrettet forskellige målgrupper.

Historie efter 9.kl. - Kildearbejde - Sprog og skriftsprog.
Eleven kan målrettet læse historiske kilder og sprogligt  nuanceret udtrykke sig mundtligt og skriftligt om historiske problemstillinger. 
Eleven har viden om komplekse fagord og begreber samt historiske kilders formål og struktur.

Besøgssteder

 • Myrthuegård
 • Fiskeri- og Søfartsmuseet
 • Havneskolen
 • Naturvejledning Fanø Kommune

Baggrundsviden

Uddrag af teksten
Den originale tekst
Ordforståelse
Hvem ved mest?
Videredigtning