Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe (MV-Liv-før-130)

Opgaven

I Vikingetiden fungerede Vadehavet som en slags motorvej til Ribe. Handlende fra mange lande kom til byen ad vandvejen. De medbragte produkter og råvarer, som de lokale håndværkere benyttede sig af. Det ved vi fra arkæologiske fund.

Eleverne skal arbejde med at forholde sig til og illustrere Vadehavets og handlens betydning for vikingetidens Ribe.

Man kan også vælge at sætte det i perspektiv til verden i dag.  Eleverne kan lave små film, tegninger, malerier, relieffer eller skulptur.

Denne opgave var del af oplæggene til Børnenes Efterårsudstilling 2011 – Vadehavets Natur, Kunst og Kultur.

Sådan gør du

 • Introducér eleverne for emnet omkring Vadehavets og handlens betydning for vikingetidens Ribe
 • Hvis klassen tidligere har arbejdet med vikingetiden, kan eleverne lave teaminterview* (inspireret af Cooperative Learning), som vil hjælpe dem til at huske det de allerede ved
 • Skaf materialer om handel i vikingetiden fra skolebiblioteket. Se litteratur og links nedenfor
 • Vis eleverne foto af fund fra Museet Ribes Vikinger (Se nedenfor) eller besøg museet
 • Eleverne laver små film, tegninger, malerier, relieffer eller skulptur

Teaminterview:

Eleverne arbejde i grupper på fire. Fortæl dem, hvor længe de skal arbejde.

Trin 1:
I hver gruppe rejser et medlem sig, og de andre i gruppen interviewer ham/hende: ”Hvad ved du om vikingerne?, Hvem handlede vikingerne med?, Hvad havde stor værdi i vikingetiden…?” ( lav evt. spørgsmålskort til dem)

Trin 2:
Når tiden er udløbet, sætter den interviewede sig igen og de andre takker for svarene

Trin 3:
Efter tur rejser de andre medlemmer sig og bliver interviewet

Årstid

Hele året

Tidsforbrug

Minimum 6-8 lektioner

Forberedelse

 • Sæt dig ind i Vadehavets og handlens betydning for Vikingetidens Ribe
 • Beslut om I vil besøge Museet Ribe Vikinger før, under eller efter forløbet (I er meget velkomne til fx at komme for at iagttage detaljer ved genstandene og tegne skitser)
 • Vælg hvilke produkter du vil lade eleverne arbejde med
 • Skaf male-/tegnegrej eller adgang til pc, kamera eller mobiltelefoner

Aktivitet

 • Inde

Opgavetema

 • Menneskets liv ved Vadehavet før

Mål 1.-10. klasse

Billedkunst efter 5.kl. - Kommunikation - Udstilling og formidling
Eleven kan formidle viden med billeder.
Eleven har viden om layout og billeders kommunikative funktion indenfor andre fagområder.

Billedkunst efter 5.kl. - Fremstilling - Tegning og grafik
Eleven kan tilføre tegninger stemning med lys og skygge.
Eleven har viden om tegneteknikker til at udtrykke lys, skygge og dybde i billeder.

Historie efter 4.kl. - Kronologi og sammenhæng - Familie og fællesskaber
Eleven kan sammenligne tidlige tiders familie, slægt og fællesskaber med eget liv.
Eleven har viden om fællesskaber før og nu.

Historie efter 6.kl. - Kronologi og sammenhæng - Det lokale, regionale og globale
Eleven kan redegøre for samspil mellem aspekter fra dansk og omverdens historie. 
Eleven har viden om samspil mellem aspekter fra dansk og omverdens historie.

Skole

 • Mellemtrin
 • Udskoling

Skolefag

 • Billedkunst
 • Historie

Besøgssteder

 • Museet Ribes Vikinger
 • Ribe VikingeCenter

Baggrundsviden

issuu.com/vadehavet