Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Jørgen, Jørgen Jyde sejled’ i en gryde… Vadehavets handel, jydepotter og fliser (MV-Liv-før-134)

Opgaven

Hvad var det for en gryde, Jørgen sejlede i? – Det var en jydepotte!

Hvor mon han sejlede hen? – Han sejlede jo nok til Tyskland eller Holland… 

Hvorfor var Jørgen jyde? – Gryderne blev lavet i Jylland – og brugt overalt.

Hvorfor var mandens spand af ler? Jydepotte-gryderne blev lavet af ler! 

Eleverne tegner eller maler selv potter og andre ting som pottepigerne lavede eller laver fliser som Jørgen havde med hjem som ballast. De kan arbejde med maleri… skulptur… træskæring… keramik… tegning… collage… installation… decoupage… dukketeater… papmache… multimedie… opstillinger… historier med illustrationer … modeller… eller andet… kun fantasien sætter grænser…

Gennem flere århundreder blev der lavet store mængder jydepotter på Vardeegnen. En stor del af potterne blev sejlet ud fra Varde, Sønderside og Hjerting og solgt i Nordtyskland og Holland. Når skibene kom hjem, havde de fliser med som ballast.

Vardes tilknytning til Vadehavet er denne handel med jydepotter og fliser.

Denne opgave var del af oplæggene til Børnenes Efterårsudstilling 2011 – Vadehavets Natur, Kunst og Kultur.

Sådan gør du

Introducer eleverne for emnet omkring Vadehavets handel, jydepotter og fliser.

Idéoplæg til samtale med eleverne

 • Hvordan så den gryde (jydepotte) ud, som Jørgen sejled' i ?
 • Hvor sejled’ Jørgen hen ?
 • Hvad havde han med sig, når han sejled’ hjem igen ?
 • Hvor boede Jørgen ?
 • Hvem lavede den gryde Jørgen sejled’ i ?
 • Hvordan blev den lavet ?
 • Hvordan blev gryden brændt ?
 • Hvis Jørgen ikke sejled’ i en gryde, hvad sejlede han så i ?
 • Hvordan kom gryder og jydepotter ud til de små havne ?
 • Der blev ikke kun lavet gryder, så hvad lavede man også af jydepottegods, og hvordan blev de ting brugt ?
 • Hvordan så de fliser ud, som Jørgen havde med hjem i båden, når han havde solgt sine potter ?

Besøg evt. udstillingen Liv i Ler på Varde Museum og book evt. en formidler.

Eleverne fremstiller, tegner eller maler selv potter og andre ting som pottepigerne lavede eller laver fliser som Jørgen havde med hjem som ballast.

Årstid

Hele året

Tidsforbrug

Minimum 6-8 lektioner

Forberedelse

 • Hent inspiration på vardemuseum.dk
 • Vælg hvilket materiale I skal arbejde med.
 • Beslut om I vil besøge Varde Museum før, under eller efter forløbet.
 • Skaf male/tegnegrej eller ler.

Aktivitet

 • Inde

Opgavetema

 • Menneskets liv ved Vadehavet før

Mål 1.-10. klasse

Skole

 • Mellemtrin
 • Udskoling

Skolefag

 • Billedkunst
 • Historie

Billedkunst efter 2.kl. - Billedfremstilling - Skulptur og arkitektur.
Eleven kan fremstille rumlige konstruktioner.
Eleven har viden om sammenføjningsteknikker.

Historie efter 4.kl. -  Kildearbejde - Historiske spor.
Eleven kan bruge historiske spor i lokalområdet til at fortælle om fortiden.
Eleven har viden om identifikation af historiske spor i lokalområdet.

Historie efter 6.kl. -  Kronologi og sammenhæng - Det lokale, regionale og globale.
Eleven kan redegøre for samspil mellem aspekter fra dansk og omverdens historie. 
Eleven har viden om samspil mellem aspekter fra dansk og omverdens historie.

Besøgssteder

 • Museet for Varde By og Omegn