Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Vadehavet som verdensarv - Enestående Universel Værdi (MV-Liv-nu-144)

Opgaven

Vadehavet er udpeget som verdensarv, fordi det har enestående universel værdi. Det overordnede mål bag Verdensarvskonventionen er beskyttelsen af kultur- og natursteder af “enestående universel værdi” for verdens befolkning samt bevarelse af disse steder for fremtidige generationer. Verdensarven tilhører alle folkeslag. Det særlige ved begrebet verdensarv er, at det forstås overalt i verden.

Steder, som ønsker at blive optaget på verdensarvslisten, skal bevise overfor UNESCO, at de har såkaldt “enestående universel værdi”. Det betyder, at det skal kunne leve op til mindst et ud af ti udvælgelseskriterier, og så skal det være ordentligt beskyttet og forvaltet og leve op til et integritetskrav. Det sidste er en vigtig pointe, som ofte bliver overset i begejstringen over mulighederne for at tjene penge på verdensarven. 

Ordene 'enestående universel værdi' er nøglen. Alle tre ord – ’enestående’, ’universel’ og ’værdi’ - er væsentlige for forståelsen af det bagvedliggende koncept:

Enestående - områdets unikke særegenhed.

Universel - har en betydning, der er global og ikke blot en national eller regional.

Værdi - definerer områdets værdi og klassificerer dets betydning på baggrund af klare standarder, herunder kravet til integritet.

Hvorfor er Vadehavet på UNESCOs Verdensarvsliste?

Vadehavets enestående universelle værdi ligger i områdets enestående betydning for bevarelsen af biodiversiteten samt de økologiske og geologiske processer. Det er et ekstremt dynamisk landskab – og verdens største ubrudte system af tidevandsflader.

Ingen andre steder i verden har et så forskelligartet landskab skabt af tidevandet – en skabelsesproces, som stadig er i gang den dag i dag. Det netop denne forskelligartethed i landskabet, som gør Vadehavet til et enestående levested for flere end 10.000 dyre- og plantearter.

Derudover har Vadehavet global betydning for den fortsatte bevarelse af de 10-12 millioner vandfugle, der er afhængige af Vadehavet som føderessource, når de årligt migrerer mellem Arktis og Afrika. 

Sidst men ikke mindst lever Vadehavet op til kravet om integritet (ukrænkelighed): Det indeholder alle de intakte natur-karakteristika, som er nødvendige for at kunne bevare de værdier, som ligger til grund for dets optagelse på listen. Med andre ord:

Det er stort nok til at omfatte væsentlige 'enestående universelle værdier'

Det bliver ved med at være levedygtigt.

Det har en god bevaringsstatus.

I denne opgave skal eleverne læse de 10 kriterier for udpegning og gætte på baggrund af, hvilke kriterier Vadehavet er udpeget. Det er punkt 8,9 og 10.

Arkene med kriterierne er lavet, så man kan vælge en udgave til bord eller en med bevægelse.

Sådan gør du

Snak med eleverne om, hvad UNESCO er 

Se ”Verdensarv Vadehavet – Kronen i nationalparken” 

og Om UNESCO (til læreren).

Ved bord

 • Udlever arbejdsarket med de små kort til eleverne parvis eller i grupper.
 • Eleverne klipper kortene ud og læser kriterierne og hjælper hinanden med at forstå teksten. 
 • Den går tekst er den originale og den sorte en lettere formulering.
 • Derefter gætter de, hvilke kriterier, Vadehavet er udpeget efter og sorterer kortene
 • Gruppen forberedes at fremlægge deres bud og begrundelsen herfor.
 • Grupperne fremlægger deres bud og begrundelsen herfor.

Med bevægelse - ude eller inde

 • Udlever de 10 store kort til eleverne parvis eller i grupper.
 • Eleverne læser kriterierne og hjælper hinanden med at forstå teksten.
 • Den sorte tekst øverst er en lettere formulering og den grå tekst er den originale.
 • Der skal nu gættes, hvilke kriterier, Vadehavet er udpeget efter og forberedes at fremlægge deres bud og begrundelsen herfor.
 • De, som mener de har et kriterium, som er udpegningsgrundlag, går til højre og de, som har et der ikke er, går til venstre.
 • Når eleverne har stillet sig op, kan man evt. hjælpe ved at sige at Vadehavet er udpeget efter 3 kriterier
 • Grupperne fremlægger deres bud og begrundelsen herfor.

Variation - med bevægelse - ude eller inde

 • Læg alle 10 kriterier ud over et område, eller sæt dem på pinde som små skilte.
 • Lad eleverne gå rundt og læse kriterierne.
 • Bed derefter eleverne stille sig ved et af de kriterier, som de mener, kan være et udpegningsgrundlag.
 • Lyt til deres begrundelserne for, hvorfor de har stillet sig der, hvor de har.

Årstid

Hele året

Tidsforbrug

1 lektion

Forberedelse

 • Print arbejdsark
 • Skaf evt. sakse til de små kort
 • Skaf evt. pinde og klammepistol til at lave skilte

Kan suppleres med opgaver

Denne opgave kan med fordel kombinere med de andre ”Vadehavet som verdensarv”-opgaver.

Aktivitet

 • Bevægelse
 • Inde
 • Ude

Opgavetema

 • Menneskets liv ved Vadehavet nu og frem

Mål 1.-10. klasse

Skole

 • Udskoling

Skolefag

 • Biologi
 • Geografi

Biologi efter 9.kl. - Perspektivering - Anvendelse af naturgrundlaget
Eleven kan diskutere løsnings- og handlingsmuligheder ved bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget lokalt og globalt.
Eleven har viden om naturforvaltning.

Geografi efter 9 - Perspektivering – Globalisering
Eleven kan diskutere handlemuligheder for udvikling af et bæredygtigt samfund.
Eleven har viden om kriterier for økologisk, økonomisk og kulturel bæredygtighed.

Besøgssteder

 • NaturKulturVarde
 • Naturstyrelsen Blåvandshuk
 • Myrthuegård
 • Fiskeri- og Søfartsmuseet
 • Havneskolen
 • Kratskellet
 • Vadehavscentret
 • Naturvejledning Fanø Kommune
 • Tønnisgård
 • Naturstyrelsen Vadehavet
 • Naturvejledning Tønder Kommune