Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Vadehavet som verdensarv - Rollelæsning og To-kolonne-notat (MV-Liv-nu-145)

Opgaven

Der er findes en del foldere og tekster om Verdensarv Vadehavet. Lad eleverne læse disse tekster grundigt. Enten i grupper ved at bruge CL-strukturen 'Rollelæsning' eller ved at arbejde med at skrive notater om tekstens indhold i et 'To-kolonne-notat'.

Sådan gør du

Tal med eleverne om at anvende forskellige læseteknikker.

De skal kunne 

 • Danne sig et overblik over den faglige tekst.
 • Finde en bestemt oplysning i den faglige tekst.
 • Nærlæse en tekst med fokus på forståelse af indholdet.
 • Tal med eleverne om læseformål, valg af læseteknik og der nu skal arbejdes med den sidste læseteknik.

Rollelæsning

 • Inddel eleverne i 4 mandsgrupper.
 • Lad eleverne læse foldere om tekster om Verdensarv Vadehavet med brug af CL-strukturen 'Rollelæsning'.

Eleverne lægger rollelæsningsarket på bordet midt i gruppen

 • Oplæser – læser en stykke af teksten.
 • Referent – Genfortæller den læste tekst med egne ord.
 • Ord-forklarer - Finder de svære ord og udtryk og prøver at forklare dem. Gruppen må gerne hjælpe.
 • Multimodal-læser – forklare evt. tabeller, illustrationer mv.
 • Rollerne roterer med uret, og i næste runde starter sidemanden med at læse teksten osv.  

To-kolonne-notat

 • Sørg for, at alle elever har et to-kolonnenotat foran sig.
 • Læreren skal også have et to-kolonnenotat på tavlen
 • Læs et lille afsnit op af fagteksten i klassen.
 • Tal om forslag til, hvad overskriften kan være, og beslut så sammen, hvilken overskrift der passer bedst til teksten.
 • Skriv overskriften i notat.
 • Læs afsnittet op igen.
 • Eleverne forklarer til deres sidemand, hvad afsnittet handler om.
 • Tal sammen i klassen om, hvordan I har forklaret teksten med egne ord.
 • Beslut sammen i klassen, hvad der lyder bedst og skriv teksten op på tavlen og i elevernes to-kolonne-notat.
 • Fortsæt på samme måde… først på tavlen og derpå individuelt eller i par.
 • Lav en fælles opsamling, hvor I forholder jer til både teksternes indhold og arbejdsformen.

Årstid

Hele året

Tidsforbrug

2 lektioner

Forberedelse

 • Læs teksterne og beslut, hvilke tekster eleverne skal læse
 • Beslut, hvilke tekster der skal læses med rollelæsning
 • Beslut, hvilke tekster skal læses, mens eleverne arbejder med To-kolonne-notat
 • Print arbejdsark
 • Afmærk evt. afsnit i tekster til rollelæsning

Kan suppleres med opgaver

Denne opgave kan med fordel kombinere med de andre ”Vadehavet som verdensarv”-opgaver. 

Det er en fordel at have arbejdet med opgaven ”Vadehavet som verdensarv – Hvad er arv” først.

Aktivitet

 • Inde

Opgavetema

 • Menneskets liv ved Vadehavet nu og frem

Mål 1.-10. klasse

Skole

 • Udskoling

Skolefag

 • Biologi
 • Geografi

Biologi og Geografi efter 9. kl. – Kommunikation - Faglig læsning og skrivning
Eleven kan målrettet læse og skrive tekster i naturfag.
Eleven har viden om naturfaglige teksters formål og struktur og deres objektivitetskrav.

Besøgssteder

 • NaturKulturVarde
 • Naturstyrelsen Blåvandshuk
 • Myrthuegård
 • Fiskeri- og Søfartsmuseet
 • Havneskolen
 • Kratskellet
 • Vadehavscentret
 • Naturvejledning Fanø Kommune
 • Tønnisgård
 • Naturvejledning Tønder Kommune