Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Københavnerne skal da ikke snydes (MV-Liv-nu-153)

Opgaven

I læserbrevet ”Københavnere skal da ikke snydes!” giver formanden for Sønderjysk Landboforening Henrik Frandsen med humor sin mening til kende om naturgenopretningsprojekter og hvor de placeres. 

Eleverne arbejder først med deres forforståelse med brug af Tænk-Par-Del inspireret af Cooperative Learning.

Herefter læser de teksten og laver opgaver til. 

Der videndeles til sidst i en ”dobbeltcirkel”, som også er inspireret af Coorperative Learning.

Sådan gør du

Tænk – Par – Del om Strandvejen nord for København

 • Inden eleverne får teksten skal de arbejde med forforståelse. 
 • Del eleverne i fire-mandsgrupper.

Hjælpespørgsmål kan være

 • Hvad ved I om Standvejen nord for København?
 • Hvem bor der?
 • Hvordan er huspriserne der? 
 • Find selv på flere…

TÆNK

 • Alle tænker i stilhed over, hvad de ved om Nordsjælland. Individuelt skriver eleverne stikord med deres viden om Nordsjælland. 

PAR

 • I par snakker eleverne om det de har skrevet. De skal skiftes til at fortælle en ting af gangen. 
 • Bagefter bliver de bedt om at samle hovedpunkterne i deres fælles viden om Nordsjælland, så de er klar til at dele med deres gruppe.

DEL

 • Nu deler parrene med hinanden i 4-mandsgrupper.
 • Hvis I ikke har arbejdet meget med Vadehavsområdet, så kan I gentage Tænk – Par – Del om Vadehavsområdet.

 Eleverne læser og arbejder med teksten

 • På arbejdsarket er spørgsmålene: 
 • Hvad står der i teksten? Skriv et resume.
 • Hvad mener Henrik Frandsen om naturgenopretningsprojekter?
 • Tror du, Henrik Frandsen mener det, han skriver? Hvorfor?
 • Hvad har dette læserbrev at gøre med Vadehavsområdet?
 • Find eksempler, hvor man se det i teksten?
 • Tal evt. med eleverne om ironi og ekspropriering

Dobbeltcirtkler med videndeling

 • Halvdelen af eleverne former en cirkel og vender ryggen imod cirklens centrum. Den anden halvdel af eleverne stiller sig ansigt til ansigt med en fra indercirklen. Eleverne har deres ark med spørgsmål og svar i hånden.
 • Læreren beder eleverne i indercirklen fortælle til den elev, som står overfor dem i ydercirklen, hvad de har svaret på spørgsmål.
 • Efter noget tid beder læreren parrene om at bytte.
 • Parrene takker for snakken og ydercirkler rykker en eller to personer til højre.
 • Læreren beder eleverne i indercirklen fortælle til den elev, som står overfor dem i ydercirklen, hvad de har svaret på spørgsmål
 • Efter noget tid beder læreren parrene om at bytte
 • Sådan fortsættes op til spørgsmål 5.

Årstid

Hele året.

Tidsforbrug

2-4 lektioner.

Forberedelse

Læs teksten.

 • Print arbejdsarkene.
 • Inddel eleverne i firmandsgrupper. 

Aktivitet

 • Bevægelse
 • Inde

Opgavetema

 • Menneskets liv ved Vadehavet nu og frem

Mål 1.-10. klasse

Skole

 • Udskoling

Skolefag

 • Biologi
 • Dansk
 • Samfundsfag

Dansk efter 9.kl. - Kommunikation - Sprog og kultur.
Eleven kan iagttage udtryk for holdninger i sprog.
Eleven har viden om sproglig modalitet.

Samfundsfag efter 9.kl. - Politik - Medier og politik.
Eleven kan diskutere aktørers brug af medier til at påvirke den politiske dagsorden og beslutninger.
Eleven har viden om mediers betydning for politik. 

Biologi efter 9.kl. - Perspektivering - Anvendelse af naturgrundlaget. 
Eleven kan diskutere løsnings- og handlingsmuligheder ved bæredygtig udnyttelse af
naturgrundlaget lokalt og globalt.
Eleven har viden om naturforvaltning.