Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Indlandsisen smelter (MV-Liv-nu-156)

Opgaven

Der er fra flere sider kommet meldinger om at Indlandsisen smelter hurtigere end antaget. I den sydlige del af Grønland smelter indlandsisen ti gange så hurtigt som antaget. 
Hvilken betydning vil havspejlsstigningen få for det lavtliggende Vadehav? Der er debat om hvorvidt Vadehavet eksisterer om tyve år?
En trilateral ekspertgruppe med fokus på bæredygtig kystbeskyttelse for Vadehavet, vurderer at Vadehavet har en god tilpasningsevne med hensyn til ændringer forårsaget af havspejlsstigninger. 
Men har de ret? Hvad tror I, at der vil ske med Vadehavet?

Sådan gør du

 • Print og kopier arbejdsarket.
 • Introducer eleverne for synspunkterne omkring havspejlstigningernes betydninger for Vadehavet (Intro til læreren).
 • Tal med dem om hvad deres forestillinger er? 

På arbejdsarket bliver eleverne bedt om at tage stilling til følgende

 • ”Hvad tror du der vil ske og hvilken betydning vil det få for mennesker liv ved Vadehavet nu og i fremtiden?”
 • I kan evt. i klassen aftale, hvilke fremtidige årstal i vil tage udgangspunkt i.

Opgaverne er differentieret med afsæt i de perceptuelle strenge, som er et element af læringsstile (Dunn & Dunn). Eleverne skal således vælge den opgave, som passer bedst til deres måde at lære på. Aktivitet og fremlæggelse hører sammen.

 • Elever som foretrækker at lytte, når de skal lære noget, skal vælge øret.
 • Elever som foretrækker at se på billeder eller læse, når de lærer noget, skal vælge øjet.
 • Elever som foretrækkerat røre ved tingene eller skrive, når de skal lære noget, skal vælge hånden.
 • Elever som foretrækker at lære, mens de bevæger sig og bruger kroppen, skal vælge kroppen.

Eleverne fremlægger for hinanden enten i små grupper eller for hele klassen. Dette er en meget vigtig del af denne opgave. Det er ved undervisning af andre i det netop lærte at mængden af bibeholdt læring er størst.

Årstid

Hele året.

Tidsforbrug

6-8 lektioner.

Forberedelse

 • Udprint arbejdsarkene. 

Du skal bruge

 • Kort over Vadehavet.
 • Karton.
 • Lim.
 • Sakse.
 • Farver.
 • Optage udstyr (diktafon og bånd eller mp3, evt. en mobiltelefon).
 • Diverse pap, papir, træ, affalds og naturmaterialer mv. til modelbygning.

Aktivitet

 • Inde

Opgavetema

 • Menneskets liv ved Vadehavet nu og frem

Mål 1.-10. klasse

Skole

 • Udskoling

Skolefag

 • Biologi
 • Dansk
 • Geografi
 • Samfundsfag

At få kendskab til miljøproblemer lokalt og globalt, her havspejlsstigningens mulige betydning for Vadehavet.

At redegøre for sine forestillinger om, hvorledes Vadehavet vil ændre sig og hvilke betydninger det vil få for menneskers liv.

At bruge talesproget forståeligt og klart i fremlæggelse og fremførelse af sine forestillinger om udviklingen i Vadehavet.

At bruge hjælpemidler, der støtter kommunikationen, bl.a. stikord, planche, lydoptagelse, model.

At lytte aktivt til sine kammeraters fremlæggelser og respondere herpå.

Baggrundsviden

Forskere mener at kunne påvise en sammenhæng mellem højere gennemsnitstemperaturer og menneskeskabt drivhuseffekt. En temperaturstigning på 1-2 grader om sommeren de seneste 5-10 år har gjort, at Indlandsisen i Sydgrønland i dag smelter langt hurtigere end for blot få år siden.

”Isen smelter med ti meter om året, så der sker noget dramatisk. Det er overraskende, hvor hurtigt det går” siger seniorforsker Carl Egede Bøggild fra Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS). FN’s klimapanel mener, at det sandsynligvis er os mennesker selv, som med afbrænding af olie, kul og naturgas, der igangsætter temperaturstigninger. Verdens gennemsnitstemperatur er steget med en halv grad i løbet af de sidste 100 år. Carl Egede Bøggild mener, at det endnu er for tidligt at konkludere på menneskets ansvar for stigningen. Han påpeger, at tre kolde somre kan få indlandsisen tilbage på ret køl. 
(Kilde: http://www.bu.dk/)

Vadehavet er et dynamisk område, hvor sandet hele tiden flytter sig. I områder med roligt vand sker der sandaflejringer. Hvis sandet får lov til at lægge sig i samme områder hæves landet og planterne kan kolonisere området og give grønne strande med marsklignende karakter. 

En trilateral ekspertgruppe med fokus på bæredygtig kystbeskyttelse for Vadehavet, vurdere at Vadehavet har en god tilpasningsevne med hensyn til ændringer forårsaget af havspejlsstigninger. (Kilde: www.sns.dk/natur/nyt link).  

Udsendelse fra DR2: Viden Om - Vadehavet drukner
Når du går lidt ned i oversigten, finder du udsendelsen.