Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Mit landskab plus og minus (MV-Liv-nu-157)

Opgaven

Det landskab vi vokser op i, er en del af os på godt og ondt. Det er en del af vores nutid og den fremtid vi drømmer om. 

Denne opgave er en øvelse for eleverne i at klarlægge og udtrykke hvad de synes er "plus" og "minus" i deres verden, deres landskab. Hvor er der muligheder og hvor er der forhindringer for en god fremtid.

Sådan gør du

Først diskuterer I på klassen, hvad der menes med plus/positivt og minus/negativt i forhold til deres verden, deres landskab. Hvor er der muligheder og hvor er der forhindringer for en god fremtid.

Dernæst udvælges perspektivet for ”jagten” på plus og minus. Det kan for eksempel være vores natur, brugen af landskabet (grusgrave, landbrug, bebyggelse, industri m.m.), arkitektur i fortid og nutid eller mulighederne for at komme omkring (veje, tog stier m.m.)

Inddel klassen i grupper.

I gruppen diskuteres og noteres på arbejdsarket: Mit landskab - plus og minus. Dette kan gøre inde i klasselokalet eller på en tur ude i landskabet.

Herefter skrives udsagnene over på små kort som bruges til øvelsen "En målestok for minusser og plusser". Se arbejdsark.

Afsluttende tages en fælles samtale med hele klassen om processen. Flyttede de kortene efter at have lyttet til hinandens argumenter eller holdt de fast i deres første holdning.

Årstid

Hele året

Tidsforbrug

2- 4 lektioner.

Forberedelse

 • Print arbejdsarkene.
 • Skaf småkort eller sakse og karton til at klippe kort af.
 • Beslut om klassen skal vælge "plusser og minusser" ind eller ude. Hvis de er ude kan det være godt med forskellige scener/lokaliteter.
 • Skaf "noget der kan markere en målestok".

Aktivitet

 • Inde

Opgavetema

 • Menneskets liv ved Vadehavet nu og frem

Mål 1.-10. klasse

Skole

 • Udskoling

Skolefag

 • Biologi
 • Dansk
 • Geografi

Geografi og biologi efter 9.kl. - Kommunikation - Argumentation.
Eleven kan formulere en påstand og argumentere for den på et naturfagligt grundlag.
Eleven har viden om påstande og begrundelser.

Dansk efter 9.kl. - Kommunikation - Dialog.
Eleven kan deltage aktivt, åbent og analytisk i dialog.
Eleven har viden om demokratisk dialog. 

Dansk efter 9.kl. - Kommunikation - Sproglig bevidsthed.
Eleven kan iagttage, hvordan vi danner forestillinger om verden med ord og sprog.
Eleven har viden om nuancer i sproget og sprogets virkning.

Besøgssteder

 • Naturstyrelsen Blåvandshuk
 • Myrthuegård
 • Kratskellet
 • Vadehavscentret
 • Naturvejledning Fanø Kommune
 • Tønnisgård
 • Naturvejledning Tønder Kommune