Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Vadehavet som verdensarv - Skriv og hold taler (MV-Liv-nu-160)

Opgaven

Da Vadehavet i 2014 blev udpeget som verdensarv holdt Hans Kongelige Højhed Prins Joachim tale. Brug talen som inspiration og lad eleverne selvformulere og holde taler, som I filmer. Opstil nogle ”benspænd” om hvor kort og lang talen må være, hvem der skal være målgruppen og at den skal indeholde nogle bestemte ord.

Sådan gør du

 • Sørg for at eleverne har viden om, hvad verdensarv er og hvad der er særlig ved Vadehavet.
 • Se Hans Kongelige Højhed Prins Joachims tale sammen eller lad eleverne se talen hjemme inden timen.
 • Tal med eleverne om genren ”en tale”. Brug evt. arbejdsarket med 10 gode råd, når du skal holde tale.

Introducer eleverne for de valgte ”benspænd” at de fx. skal bruge ord som

 • Verdensarv.   
 • Enestående universel værdi. 
 • UNESCO.
 • Dynamisk landskab.
 • Tidevand.
   
 • Lav eleverne arbejde individuelt eller i par med at udvikle talen og øve den igennem.
 • De tekster, der findes herunder Baggrund, kan anvendes som ressource.
 • Lad eleverne optage små film, hvor de holder deres tale. Optag evt. filmen ved Vadehavet. 
 • Hvis filmen skal redigeres kan eleverne fx bruge MovieCut på Skoletube.
 • Læg fx filmene i en afleveringskanal på Skoletube.
 • Hold filmpremiere med popcorn og evt. forældre eller en anden klasse som gæster. 

Årstid

Hele året.

Tidsforbrug

Minimum 4-6 lektioner.

Forberedelse

 • Se filmen med Hans Kongelige Højhed Prins Joachims tale igennem
 • Vælg ”benspænd” og beslut hvor meget tid I vil lægge i processen.
 • Sørg for at I her mulighed ofr at optage film.
 • Planlæg filmpremiere. 

Kan suppleres med opgaver

Denne opgave fungerer bedst, hvis I først har arbejdet med nogle af de andre ”Vadehavet som verdensarv”-opgaver.

Aktivitet

 • Bevægelse
 • Inde
 • Ude

Opgavetema

 • Menneskets liv ved Vadehavet nu og frem

Mål 1.-10. klasse

Skole

 • Udskoling

Skolefag

 • Biologi
 • Dansk
 • Geografi

Dansk efter 9.kl. – Fremstilling – Planlægning
Eleven kan tilrettelægge proces fra ide til færdigt produkt.
Eleven har viden om komplekse fremstillingsprocesser.

Dansk efter 9.kl. – Kommunikation - It og kommunikation
Eleven kan vælge digitale teknologier i forhold til situationen.
Eleven har viden om digitale teknologiers kommunikationsmuligheder.

Biologi efter 9.kl. - Perspektivering - Anvendelse af naturgrundlaget
Eleven kan diskutere løsnings- og handlingsmuligheder ved bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget lokalt og globalt.
Eleven har viden om naturforvaltning.

Geografi efter 9.kl. - Perspektivering – Globalisering
Eleven kan diskutere handlemuligheder for udvikling af et bæredygtigt samfund.
Eleven har viden om kriterier for økologisk, økonomisk og kulturel bæredygtighed.

Besøgssteder

 • NaturKulturVarde
 • Naturstyrelsen Blåvandshuk
 • Myrthuegård
 • Fiskeri- og Søfartsmuseet
 • Havneskolen
 • Kratskellet
 • Vadehavscentret
 • Naturvejledning Fanø Kommune
 • Tønnisgård
 • Naturstyrelsen Vadehavet
 • Naturvejledning Tønder Kommune