Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Vadehavet som verdensarv – Verdensarv i fare (MV-Liv-nu-161)

Opgaven

At være udpeget som verdensarv er ikke endegyldigt. Man kan miste sin udpegning, hvis man ikke passer godt på den eneståede og universelle værdi. Det er måske ved at ske for Great Barrier Reef. Eleverne læser artiklen Verdensarv i fare - Et eksempel fra Great Barrier Reef. De arbejder med artiklen ved at lave årsag-følge-kort og de kommer med bud på, hvordan vi undgår, at Vadehavet mister sin udpegning som verdensarv?

Sådan gør du

Det anbefales, at I har arbejdet med følgende opgaver først:
Vadehavet som verdensarv - Hvad er arv?
http://mitvadehav.dk/mv-liv-nu-143/  

Vadehavet som verdensarv - Enestående universiel værdi
http://mitvadehav.dk/mv-liv-nu-144/

Og evt.
Vadehavet som verdensarv - Rollelæsning og To-kolonne-notat
http://mitvadehav.dk/mv-liv-nu-145/

Vadehavet som verdensarv – Hvor er der ellers verdensarv
http://mitvadehav.dk/mv-liv-nu-146/

Eleverne kan overveje problemstillingerne i følgende artikel om indkøb af F35 jagerfly og fuglelivet ved Vadehavet.

Artikel om F35 fly fra Jydskevesten d. 5/12 2017

Lad eleverne læse artiklen Verdensarv i fare - Et eksempel fra Great Barrier Reef alene eller i par.

I par eller grupper arbejder eleverne med teksten ved at lave en grafisk fremstilling, en slags ”årsag-følge-kort” enten på computer eller i hånden. Se inspiration http://www.undervis.dk/#!rsag-flge-kort/c1r9b

Derefter arbejdes med spørgsmålet ”Hvordan undgår vi, at Vadehavet mister sin udpegning, som verdensarv?”  Gruppen/makkerparret skal komme med mindst tre bud på dette og lave en grafisk fremstilling af deres bud.

De tre bud fra hver gruppe fremlægges for klassen og diskuteres.

Eleverne kan overveje problemstillingerne i følgende artikel om indkøb af F35 jagerfly og fuglelivet ved Vadehavet.

Artikel om F35 fly fra Jydskevesten d. 5/12 2017

 

 

Årstid

Hele året

Tidsforbrug

2 lektioner

Forberedelse

Print artiklen

Skaf enten papir, tusch og farvekridt til at lave grafiske fremstillinger eller adgang til computere.

Kan suppleres med opgaver

Denne opgave kan med fordel kombineres med de andre ”Vadehavet som verdensarv”-opgaver

Aktivitet

 • Inde

Opgavetema

 • Menneskets liv ved Vadehavet nu og frem

Mål 1.-10. klasse

Skole

 • Udskoling

Skolefag

 • Biologi
 • Geografi

Biologi efter 9. kl. - Perspektivering - Anvendelse af naturgrundlaget
Eleven kan diskutere løsnings- og handlemuligheder ved bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget lokalt og globalt
Eleven har viden om naturforvaltning

Geografi efter 9. kl – Perspektivering - Naturgrundlag og levevilkår
Eleven kan vurdere interessemodsætninger og løsningsmuligheder ved udnyttelse af naturgrundlaget
Eleven har viden om interesse og natursyn knyttet til naturudnyttelse og miljøbeskyttelse.

Geografi efter 9.kl. - Perspektivering – Globalisering
Eleven kan diskutere handlemuligheder for udvikling af et bæredygtigt samfund
Eleven har viden om kriterier for økologisk, økonomisk og kulturel bæredygtighed

Geografi efter 9. kl – Kommunikation - Faglig læsning og skrivning
Eleven kan målrettet læse og skrive tekster i naturfag
Eleven har viden om naturfaglige teksters formål og struktur og deres objektivitetskrav

Besøgssteder

 • NaturKulturVarde
 • Naturstyrelsen Blåvandshuk
 • Myrthuegård
 • Fiskeri- og Søfartsmuseet
 • Havneskolen
 • Kratskellet
 • Vadehavscentret
 • Naturvejledning Fanø Kommune
 • Tønnisgård
 • Naturstyrelsen Vadehavet
 • Naturvejledning Tønder Kommune