Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Får ved Vadehavet – Vendespil og Mix & match (MV-taselvbord-166)

Opgaven

Denne opgave er en introduktions- og evalueringsopgave, hvor eleverne får lært relevante fagord og begreber gennem aktiviteter.
Passer sammen med de andre opgaver om ’Får ved Vadehavet’.

 

Sådan gør du

Som introduktion:
Del klassen op i 4 mands grupper
Kortene fordeles ud på et bord med bagsiden opad og anvendes som vendespil
Eleverne skiftes til at vende to kort, som skal matche med spørgsmål og svar
Turen går videre i urets retning, når kortene ikke passer sammen
Passer de sammen, så må man få endnu en tur

Som evaluering:
Der er 32 kort, så vælg dem, som du synes passer bedst.
Nogle elever kan også følges ad i makkerpar.
Sørg for plads til at bevæge sig på.

 • Trin 1 - Hver elev får udleveret et kort med en oplysning på. Kortene passer sammen i sæt af to
 • Trin 2 - Læreren siger: ”Mix”, og eleverne cirkulerer imellem hinanden og bytter kort med dem, som de møder undervejs. De læser alle de kort, de får i hånden, inden de bytter videre
 • Trin 3 - Når læreren siger ”Match”, leder eleverne efter den klassekammerat, der har det kort, der matcher
 • Trin 4 - Når alle har fundet deres match, så læses kortene højt og eleverne taler om, hvordan de forstår indholdet. Når læreren siger ”Mix” fortsætter øvelsen fra trin 2. 

  Denne opgave er lavet med inspiration fra Cooperativ Learning strukturen ’Mix & match’.

 

Årstid

Hele året

Tidsforbrug

15-20 minutter

Forberedelse

Print kortene og klip dem ud

Kan suppleres med opgaver

De andre 'Får ved Vadehavet' - opgaver

Aktivitet

 • Bevægelse
 • Inde

Opgavetema

 • Det store ta selv bord
 • Menneskets liv ved Vadehavet før

Mål 1.-10. klasse

Skole

 • Indskoling
 • Mellemtrin

Skolefag

 • Natur og teknologi

Natur/teknologi efter 2.kl. – Kommunikation – Ordkendskab
Eleven kan mundtligt og skriftligt anvende enkle fagord og begreber
Eleven har viden om enkle fagord og begreber

Natur/Teknologi efter 2.kl. - Undersøgelse – Organismer
Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur
Eleven har viden om dyr, planter og svampe

Natur/teknologi efter 4.kl. – Kommunikation – Ordkendskab
Eleven kan mundtligt og skriftligt anvende centrale fagord og begreber
Eleven har viden om fagord og begreber

Natur/Teknologi efter 4.kl. – Undersøgelse - Naturen lokalt og globalt
Eleven kan undersøge dyrs og planters tilpasninger til naturen
Eleven har viden om dyrs og planters levesteder og livsbetingelser

Besøgssteder

 • Myrthuegård

Beboer- og Aktivitetsgården Midtgård