Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Får ved Vadehavet - Formfagtekst (MV-taselvbord-168)

Opgaven

Fårets spiller en afgørende rolle som naturplejer på digerne ved Vadehavet. Lad eleverne skrive det de ved i en tekst formet som et får. Der er faktaark, artikler og tegninger til at klæde eleverne på, så teksterne kan få faglig dybde.

 

Sådan gør du

Uddel tekster og billeder med får. Lad eleverne benytte læse teksten højt evt. med makkerlæsning eller benyt rollelæsningsstrukturen fra ’Cooperativ learning’.

Rollelæsning
Inddel eleverne i 4 mandsgrupper

Lad eleverne læse artiklen med brug af CL-strukturen rollelæsning. Eleverne lægger rollelæsningsarket på bordet midt i gruppen:

Oplæser – Læser en stykke af teksten
Referent – Genfortæller den læste tekst med egne ord
Ord-forklarer - Finder de svære ord og udtryk og prøver at forklare dem. Gruppen må gerne hjælpe
Multimodal-læser – Forklarer evt. tabeller, illustrationer mv.
Rollerne roterer med uret, og i næste runde starter sidemanden med at læse teksten osv.  

Lad eleverne skrive deres viden på arbejdsarket med formtekst. Deres tekster skal blive inden for den yderste streg, så teksten får form som et får.

Hæng fåreteksterne op på et dige lavet af karton.

Årstid

Hele året

Tidsforbrug

30 minutter

Forberedelse

Print:
Arbejdsark

Dekorer en tavle med et dige af karton

 

Kan suppleres med opgaver

De andre 'Får ved Vadehavet'- opgaver

Aktivitet

  • Bevægelse
  • Inde

Opgavetema

  • Det store ta selv bord
  • Menneskets liv ved Vadehavet før

Mål 1.-10. klasse

Skole

  • Mellemtrin

Skolefag

  • Dansk
  • Natur og teknologi

Natur/teknologi efter 4.kl. – Modellering – Mennesket
Eleven kan med modeller fortælle om menneskers og dyrs indre og ydre opbygning
Eleven har viden om menneskers og dyrs indre og ydre opbygning

Natur/teknologi efter 4.kl. – Kommunikation – Faglig læsning og skrivning
Eleven kan læse og skrive enkle naturfaglige tekster
Eleven har viden om enkle naturfaglige teksttypers formål og struktur

Dansk efter 4.kl. – Fremstilling – Håndskrift og layout
Eleven kan anvende enkel, genretilpasset layout
Eleven har viden om opsætning af tekst i håndskrift og tekstbehandling

Besøgssteder

  • Myrthuegård

Beboer- og Aktivitetsgården Midtgård