Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Huskespil med kroppen (MV-Taselvbord-172)

Opgaven

Eleverne er brikker i et huskespil. Billederne på brikkerne er Vadehavsdyr, og eleverne skal gøre en selvvalgt bevægelse, der kendetegner dyret, når de bliver ”vendt” af spil-lederen. Huskespillet er tænkt som en repetitionsøvelse, der kan anvendes som afslutning på en Vadehavstur eller når man er tilbage hjemme i klassen og skal arbejde videre med Vadehavet og fødekæder.

Sådan gør du

To elever - eller eventuelt fire, hvis man deler eleverne i to mindre grupper, udvælges til at dyste i huskespillet. De sendes lidt på afstand, så de ikke kan høre, hvad de øvrige aftaler ang. dyrenes bevægelser.
Hver af de andre elever i klassen får udleveret en huskespils-brik med et bunddyr på. Eleverne skal nu sammen med den anden elev, der har fået et kort med samme dyr, finde på en bevægelse, der passer til dyret. Der står en enkelt linje tekst på bagsiden, der kan hjælpe dem. Eks.: "Slikkrebsen tegner små stjerner i sandet, når den skraber føde til sig fra sin gang."

Når børnene har besluttet bevægelserne blander de sig, så de ikke står ved siden af deres makker med samme dyr, og stiller i op i en cirkel.

De to, der dyster i huskespil, tilkaldes nu og skiftes nu til at udvælge to børn, der skal træde frem og vise deres bevægelse.

Er der to ens bevægelser, er der et stik til spilleren, og børnene skal nu begrunde, hvorfor de har valgt den pågældende bevægelse.

Er det to forskellige bevægelser, stiller børnene sig tilbage ud i cirklen, og det er den anden spillers tur.

De børn der er blevet til et stik, skal stille sig bag ved den spiller, der har vundet stikket. Altså udgår de af cirklen.

Legen bliver ved til alle stik er fordelt mellem de to spillere.

Årstid

Hele året

Tidsforbrug

Spillet tager omkring 20 minutter.

Forberedelse

Print: Arbejdsark - Husk 2 stk.
Skaf: Lim eller lamineringsmaskine og saks

Kan suppleres med opgaver

Diverse faktaark
Quiz og byt
De andre opgaver om dyr og fødekæder i Vadehavet

Aktivitet

 • Bevægelse
 • Inde
 • Ude

Opgavetema

 • Det store ta selv bord

Mål børnehaveklasse

 • Krop og bevægelse
 • Naturfaglige fænomener

Naturfaglige fænomener - Dyr og planter
Eleven kan genkende dyr og planter i nærområdet
Eleven har viden om inddeling af dyr og planter i grupper

Krop og bevægelser - Bevægelse og leg
Eleven kan lege alsidigt
Eleven har viden om legeformer, herunder digitale lege

Mål 1.-10. klasse

Skole

 • Indskoling
 • Mellemtrin

Skolefag

 • Natur og teknologi
 • Understøttende undervisning

Natur/teknologi efter 2.kl - Undersøgelser - Organismer
Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur
Eleven har viden om dyr, planter og svampe

Natur/teknologi efter 4 kl. - Undersøgelser - Naturen lokalt og globalt
Eleven kan undersøge dyrs og planters tilpasninger til naturen
Eleven har viden om dyrs og planters levesteder og livsbetingelser

Besøgssteder

 • NaturKulturVarde
 • Naturstyrelsen Blåvandshuk
 • Myrthuegård
 • Fiskeri- og Søfartsmuseet
 • Kratskellet
 • Vadehavscentret
 • Digehytten
 • Naturvejledning Fanø Kommune
 • Tønnisgård
 • Naturstyrelsen Vadehavet
 • Naturvejledning Tønder Kommune