Lær om rødspætte og ulk (MV-Taselvbord-178)

Opgaven

Gennem oplæsning, leg og samtale lærer børnene om de to fisks forskelligheder og ligheder. Hvad æder de, hvordan er de tilpasset livet i Vadehavet og hvordan formerer de sig - er nogle af de spørgsmål, som man kan blive klogere på.

Sådan gør du

Start med at snakke med børnene ud fra billeder af de to fisk og lad dem prøve at beskrive, hvad de ser. Farver, former, finner og størrelse kan være gode ting at holde øje med. 

Derefter læses der højt fra fortællebogen om Rødspætten Røde og Ulken Ulrikke. Igen kan der tales om, hvad det er der bliver sagt i bogen om dyrenes tilpasning, form, farve, formering og levevis. 

Brug lidt tid på at lære remsen herunder om rødspætten. Måske børnene selv kan være med til at lave en ny remse om ulken? 

Rødspætteremse med kroppen:

Den er flad [Klap med hænderne]

Øjne på hovedet [Pege og tommel laver øjne oven på hovedet]

Prikker på ryggen [Tommel peger på ryggen]

Finner til grave sig ned [Ryste med armene] 

Bevægelserne gentages flere gange, mens man remser kendetegnene op for rødspætten. Prøv at gøre det hurtigere og hurtigere.

 

Årstid

Hele året

Tidsforbrug

30-45 minutter

Forberedelse

Print: 
Fortællebogen om Rødspætten og Ulken Ulrikke
Faktaark om ulk
Faktaark om rødspætte

Kan suppleres med opgaver

Fisk på spil – ulk og rødspætte
De andre Lær om opgaver
Vadehavet på spil
De andre opgaver om fisk
 

Aktivitet

 • Bevægelse
 • Inde

Børnehave

 • Krop, sanser og bevægelse
 • Natur, udeliv og science
 • Kommunikation og sprog

Opgavetema

 • Det store ta selv bord

Mål børnehaveklasse

 • Naturfaglige fænomener
 • Sprog

Naturfaglige fænomener: Eleven kan ud fra viden og erfaring færdes iagttagende i naturen (Dyr og planter) 
 
Sprog: Eleven er opmærksom på forskellige måder at anvende sprog på (Fortælling)

Mål 1.-10. klasse

Natur/teknologi efter 2.kl. – Modellering:
Eleven kan anvende naturtro modeller (Organismer)

Natur/teknologi efter 2.kl. - Kommunikation:
Eleven kan beskrive egne undersøgelser og modeller (Faglig læsning og skrivning)

Skole

 • Indskoling

Skolefag

 • Natur og teknologi

Besøgssteder

 • NaturKulturVarde
 • Naturstyrelsen Blåvandshuk
 • Myrthuegård
 • Fiskeri- og Søfartsmuseet
 • Vadehavscentret
 • Naturvejledning Fanø Kommune
 • Tønnisgård
 • Naturvejledning Tønder Kommune