Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Quiz og Byt om Vadehavets dyr (MV-Taselvbord-20)

Opgaven

I Quiz og Byt om Vadehavets dyr bevæger eleverne sig rundt mellem hinanden. Med små kort lærer eller repeter navnestof på Vadehavets dyr efter en særlig struktur. Der er lavet en lettere udgave og en sværere udgave.

”Quiz og byt er velegnet, når der skal arbejdes med viden og færdigheder. Metoden er oplagt til repetition af ordforråd eller tematisk viden. Quiz og byt fungerer godt til både store og små. 

Hver elev har et kort med en tegning, som de skal gå rundt og vise til kammerater, som skal sige hvad de ser på kortet. (Det kunne også være et spørgsmål/ord/begreb, der skulle besvares/forklares.) Strandskade flyvende

Dyrenes navne kan øves med "Sno dig".

Sådan gør du

Vælg om eleverne har brug for at dyrenes navne står på kortet. Hvis du vælger det, skal eleverne dække navnet med tommelfingeren, når du viser kortet frem.

 1. Eleverne går omkring mellem hinanden og finder en partner.
 2. Partner A viser sit kort. (Hvis det er udgaven med svar på, dækkes svaret med fingeren)
 3. Partner B Siger navnet på dyret.
 4. Partner A hjælper eller roser.
 5. Partnerne bytter roller, så partner B viser sit kort, og A siger navnet.
 6. Partnerne bytter kort.
 7. De siger farvel, finder en ny partner og starter igen fra trin 2.

Aktiviteten fortsættes, indtil læreren vurderer, at alle eleverne har haft et passende antal af kortene imellem hænderne. Udover at alle elever får øvet navnestof, så får de også mødt nye samarbejdspartnere, hvilket medvirker til at skabe et godt arbejdsklima i klassen.

Årstid

Hele året.

Tidsforbrug

10-30 minutter.

Forberedelse

Print kortene til Quiz og byt, evt på karton. 

Klip dem ud. 

Aktivitet

 • Bevægelse
 • Inde
 • Ude

Opgavetema

 • Det store ta selv bord

Mål 1.-10. klasse

Skole

 • Indskoling
 • Mellemtrin
 • Udskoling

Skolefag

 • Biologi
 • Natur og teknologi

Natur/teknologi efter 4.kl. - Kommunikation - Ordkendskab.
Eleven kan mundtligt og skriftligt anvende centrale fagord og begreber.
Eleven har viden om  fagord og begreber.

Biologi efter 9.kl - Kommunikation - Ordkendskab
Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig præcist og nuanceret ved brug af fagord og begreber
Eleven har viden om ord og begreber i naturfag

Besøgssteder

 • NaturKulturVarde
 • Naturstyrelsen Blåvandshuk
 • Myrthuegård
 • Fiskeri- og Søfartsmuseet
 • Kratskellet
 • Vadehavscentret
 • Naturvejledning Fanø Kommune
 • Tønnisgård
 • Naturstyrelsen Vadehavet
 • Naturvejledning Tønder Kommune

Baggrundsviden

issuu.com/vadehavet