Byg en vadeslæde (MV-Taselvbord-34)

Opgaven

Byg en vadeslæde, så kan I let få de ting, som I finder på en tur ved Vadehavet med jer rundt.

Slæden laver I af en stor plastikdunk, hvor I skærer den ene side væk. Med et reb bundet fast på slæden, kan børnene trække vadeslæden efter sig i rebet uden at tabe noget.

Sådan gør du

Følg anvisningen på byggevejledningen – Se arbejdsark.  

Årstid

Hele året

Tidsforbrug

20 minutter

Forberedelse

Skaf:

 • Plastikdunke fx 10 liters
 • Reb
 • Tusch
 • Knive

Aktivitet

 • Bevægelse
 • Inde
 • Ude

Børnehave

 • Krop, sanser og bevægelse
 • Natur, udeliv og science

Opgavetema

 • Det store ta selv bord

Mål børnehaveklasse

 • Krop og bevægelse
 • Naturfaglige fænomener

Naturfaglige fænomene - Naturnysgerrig
Eleven kan undersøge naturen ud fra egne iagttagelser, herunder med digitale værktøjer
Eleven har viden om måder at undersøge natur på

Krop og bevægelse - Fysisk aktivitet
Eleven kan bruge kroppen varieret
Eleven har viden om motorik og kroppens opbygning

Mål 1.-10. klasse

Natur/teknologi efter 2.kl. - Undesøgelse - Organismer
Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur.
Eleven har viden om dyr, planter og svampe.

Natur/teknologi efter 4.kl. - Undersøgelse - Naturen lokalt og globalt
Eleven kan undersøge dyrs og planters tilpasninger til naturen.
Eleven har viden om dyrs og planters levesteder og livsbetingelser.

Skole

 • Indskoling
 • Mellemtrin

Skolefag

 • Natur og teknologi

Besøgssteder

 • NaturKulturVarde
 • Naturstyrelsen Blåvandshuk
 • Myrthuegård
 • Fiskeri- og Søfartsmuseet
 • Kratskellet
 • Vadehavscentret
 • Naturvejledning Fanø Kommune
 • Tønnisgård
 • Naturstyrelsen Vadehavet
 • Naturvejledning Tønder Kommune