Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Lav et havbundsbillede (MV-Taselvbord-49)

Opgaven

Lad børnene/eleverne samle muslingeskaller ved vaden og lav havbundsbilleder i børnehaven/i billedkunst eller natur/teknologi.

Sådan gør du

Ude

 • Tag på tur til vadehavet, hvor I samler muslingeskaller og sand.

Hjemme

 • Lad materialerne tørre.
 • Udlever et låg fra en kopipapirs kasse eller et skoæske til hver barn/elev.
 • Den øverste 1/3 males blå.
 • Lav en blanding af sand og tapetklister.
 • Fordel noget havbund/vade (i ca. ½ cm tykkelse).
 • Låget fyldes ca. 2/3 med denne blanding, så der er havbunden forneden og (blåt) vand ovenover.
 • Find de muslingeskaller, du gerne vil have på dit billede. Mens blandingen er våd, trykkes muslingerne fast, så de kan kommer til at hænge fast, når sandet er tørt.
 • Muslinger lever i forskellige dybder i havbunden og nogle lever ovenpå havbunden. I opslagsbøger kan I finde ud af hvor de forskellige arter af muslinger lever. Placer de forskellige muslingearter i den dybde, som de naturligt lever i.
 • Muslinger lever af at filtrere alger. De er udstyret med et rør til at suge vandet ind med. Med fingeren kan du lave muslingens ånderør ved at fjerne sandet over muslingen.
 • Når låget stilles på højkant, ser du sandbunden, som den vil se ud ude i naturen.

Bemærk! Billedet tager 4-5 dage om at tørre.  

Årstid

Hele året.

Tidsforbrug

En tur til Vadehavet. 1-2 timer.

Forberedelse

Skaf

 • Et låg pr. barn/elev.
 • Tapetklister.
 • Blå maling.
 • Pensler.
 • Print bestemmelsesark.

Aktivitet

 • Bevægelse
 • Inde
 • Ude

Børnehave

 • Krop, sanser og bevægelse
 • Kultur, æstetik og fællesskab
 • Natur, udeliv og science

Opgavetema

 • Det store ta selv bord

Mål børnehaveklasse

 • Kreative og musiske udtryksformer
 • Krop og bevægelse
 • Naturfaglige fænomener

Fremstilling
Eleven kan eksperimentere med egne udtryk i billeder, musik og drama alene og i fællesskab
Eleven har viden om basale redskaber og teknikker inden for billeder, musik og drama

Dyr og planter
Eleven kan genkende dyr og planter i nærområdet
Eleven har viden om inddeling af dyr og planter i grupper

Naturnysgerrig
Eleven kan undersøge naturen ud fra egne iagttagelser, herunder med digitale værktøjer
Eleven har viden om måder at undersøge natur på

Mål 1.-10. klasse

Skole

 • Indskoling
 • Mellemtrin

Skolefag

 • Billedkunst
 • Natur og teknologi

Billedkunst efter 2.kl. - Billedfremstilling - Maleri og collage.
Eleven kan fremstille en collage med et tematisk udtryk.
Eleven har  viden om materialers anvendelses- og udtryksmuligheder. 

Natur/teknologi efter 2.kl. - Undersøgelse - Organismer.
Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur.
Eleven har viden om dyr, planter og svampe.

Billedkunst efter 5.kl. - Billedfremstilling - Maleri og collage.
Eleven kan fremstille en collage med en rumlig dimension.
Eleven har viden om assemblage.

Besøgssteder

 • NaturKulturVarde
 • Naturstyrelsen Blåvandshuk
 • Myrthuegård
 • Fiskeri- og Søfartsmuseet
 • Kratskellet
 • Vadehavscentret
 • Naturvejledning Fanø Kommune
 • Tønnisgård
 • Naturstyrelsen Vadehavet
 • Naturvejledning Tønder Kommune