Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Vadehavsjagten (MV-Taselvbord-55)

Opgaven

Ved at gå på jagt efter Vadehavets dyreliv med et afkrydsningsskema og en simpel artshåndbog lærer eleverne om arter og artsrigdom i Vadehavet. Jagten kan bruges til at sætte fokus på dyrelivet på de forskellige slags vader eller sætte fokus på nye arter versus hjemmehørende arter.

Sådan gør du

Tag ud til Vadehavet ved lavvande, del eleverne op i grupper og udstyr dem evt. med rejehov, greb eller andre redskaber samt artshåndbogen og afkrydsningsskemaet. Lad eleverne på egen hånd jagte dyrelivet og lad dem krydse deres fangst af i skemaet.

Gentag gerne jagten på andre vader (sandvade, slikvade, blandet vade), da der er forskel på dyrelivet på de forskellige vader. Lad derfor eleverne beskrive det område de er på jagt i, så der er mulighed for at sammenligne de forskellige områder. Det er en god idé, hvis eleverne uploade deres skema på ”klasseværelset” så kan andre klasser sammenligne deres fangst med Jeres. 

Der er mulighed for at booke en naturvejleder til at tage med Jer på vaden.

Når jagten er slut er det en god idé at lade hver gruppe/elev fordybe sig i en udvalgt art og evt. beskrive den nærmere – brug evt. denne opgave som skabelon.

Der er også mulighed for i klassen at snakke om hjemmehørende arter og nye arter i Vadehavet.

Årstid

Forår, sommer og efterår.

Tidsforbrug

2 lektion.

Forberedelse

 • Print afkrydsningsskema og artshåndbogen i det antal kopier du skal bruge. Det er en god idé at laminere artshåndbogen, så den ikke bliver våd – og så kan den bruges igen.
 • Tjek tidevandskalenderen for den dag du tager ud til Vadehavet, så du er sikker på det er lavvande.
 • Lån evt. greb, rejehov og andre redskaber og book evt. en naturvejleder.

Aktivitet

 • Ude

Opgavetema

 • Det store ta selv bord

Mål 1.-10. klasse

Skole

 • Mellemtrin
 • Udskoling

Skolefag

 • Biologi
 • Natur og teknologi

Natur/teknologi efter 4.kl. - Undersøgelse - Naturen lokalt og globalt.
Eleven kan undersøge dyrs og planters tilpasninger til naturen.
Eleven har viden om dyrs og planters levesteder og livsbetingelser.

Natur/teknologi efter 6.kl. - Modellering - Natur og miljø.
Eleven kan med modeller forklare om organismers samspil i naturen.
Eleven har viden om enkle fødekæder og fødenet.

Biologi efter 9.kl. - Undersøgelse - Evolution. 
Eleven kan undersøge og forklare organismers tilpasning til levesteder.
Eleven har viden om organismers morfologiske, anatomiske og fysiologiske tilpasninger.

Besøgssteder

 • NaturKulturVarde
 • Myrthuegård
 • Fiskeri- og Søfartsmuseet
 • Vadehavscentret
 • Digehytten
 • Naturvejledning Fanø Kommune
 • Tønnisgård
 • Naturvejledning Tønder Kommune

Baggrundsviden

issuu.com/vadehavet