Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Billedkunst og naturens elementer (MV-Taselvbord-56)

Opgaven

Hvordan kan man gengive naturen? Findes der korrekte måder at fremstille den på? Og hvordan kan man gøre sig billeder af de naturfænomener, som man ikke umiddelbart kan se eller sanse? Med udgangspunkt i disse overordnede spørgsmål skal eleverne forholde sig til naturen på en ny måde med henblik på at skabe deres egne naturbilleder. Deres overvejelser og egne billeder kan herefter danne udgangspunkt for billeddialoger og værkfortolkninger på Esbjerg Kunstmuseum.

Der arbejdes med at eleverne får øget indsigt i, hvordan kunsten kan få os til at erkende fænomener i vores omgivelser, som vi ikke umiddelbart kan se eller sanse, at få eleverne til at betragte de nære omgivelser - Vadehavsregionen - med nye øjne og at få vækket elevernes undren og kreativitet på en ny og meningsfyldt måde.

Denne opgave var del af oplæggene til Børnenes Efterårsudstilling 2011 – Vadehavets Natur, Kunst og Kultur.

Sådan gør du

Print arbejdsarkene nedenfor ud og følg anvisningerne!

Årstid

Hele året.

Tidsforbrug

Minimum 7 lektioner. Forberedelse i klassen: Min. 1 lektion, Tur Min. 1 lektion, Laboratorieundersøgelser Min. 1 lektion, Produktion af egne værker Min. 2 lektioner, Besøg på kunstmuseet Min. 1 lektion, Opsamling

Forberedelse

 • Print arbejdsarkene ud og læs dem igennem.
 • Arranger en tur ud i naturen… fx til Vadehavet.
 • Book evt. skolens natur/teknik-lokale eller skaf mikroskoper.
 • Skaf papir, farver og evt. nogle rammesøgere til brug for elevernes egne produktioner.
 • Arranger en tur til Esbjerg Kunstmuseum.

Aktivitet

 • Inde
 • Ude

Opgavetema

 • Det store ta selv bord

Mål 1.-10. klasse

Skole

 • Mellemtrin

Skolefag

 • Billedkunst
 • Natur og teknologi

Natur/teknologi efter 4.kl. - Undersøgelse - Naturen lokalt og globalt.
Eleven kan indsamle og bestemme dyr, planter og svampe herunder med digitale databaser. 
Eleven har viden om navne og enkel klassifikation af dyr, planter og svampe.

Billedkunst efter 5.kl. - Billedfremstilling - Tegning og grafik.
Eleven kan tegne helheder og detaljer ud fra iagttagelser.
Eleven har viden om iagttagelses- og tegnemetoder.

Billedkunst efter 5.kl. - Billedkommunikation - Udstilling og formidling.
Eleven kan formidle viden med billeder.
Eleven har viden om layout og billeders kommunikative funktion indenfor andre fagområder.

Besøgssteder

Esbjerg Kunstmuseum - Havnegade 20, 6700 Esbjerg - 7513 0211