Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Stormflod og stormflodssøjler (MV-Tidevand-65)

Opgaven

Stormflod er et livsvilkår langs Vadehavet. Det er stormflod, når vandet stiger mere end normalt, ofte samtidig med at det stormer fra vest.

Stormflodssøjlerne står flere steder langs Vadehavskysten og de viser, hvor højt vandet gik op da stormen rasede. Tag på tur til jeres lokale stormflodssøjle og brug den som udgangspunkt for fortælling og lege.

Sådan gør du

Før

Tal med børnene om stormflod.
Vis dem evt. et billede af den stormflodsøjle I skal besøge.

Under

Se på stormflodssøjlen og fortæl om den med afsæt i arbejdsarket.
Lad børnene måle deres egen højde og se om de når op til en årstalsring.
Børnene kan i grupper dramatisere fortællingen.

Leg legen "Stormflod – mon diget holder?"

Del børnene i tre grupper og fordel rollerne på grupperne, som i fællesskab skal være: 
Diget - børnene holder hinanden i hånden i en kæde og danner dige.
Vandet - Vandet er først ebbe (lavvande). Alle børnene, der er vand lægger sig ned.
Vinden - De børn, der er vind puster lige så stille til vandet.
Vandet - Vandet bliver til flod (højvande) og børnene rejser sig langsomt op i takt med at vandet stiger.
Vinden - Vinden blæser/puster nu kraftigt og vandet pisker ind mod diget. Børnene skubber "vandet" ind mod diget. Mon det holder?
Holder det, jubler I! Holder det ikke, må det repareres og en ny leg kan begynde.
Børnene skifter roller, så alle prøver at være vand, vind eller dige.
Husk at aftale spilleregler, når der skubbes. Hvis en råber stop, stopper man.

Mål, hvor højt vandet har stået. Vælg herunder, hvordan I vil gøre det

Hvor højt har vandet stået? (- uden rafte). 
For at skærpe opmærksomheden på, hvor højt vandet har stået, kan I binde et reb om en af søjlens ringe. Hjælp hinanden med at nå op til de højt placerede årstal. Træk rebet vandret ud. Lad børnene hoppe og se om det kan nå op til rebet (og få hovedet over vandet). Sving rebet op og ned for at "lave" bølger. Ringene er sat ved middelvandstanden, så der har været bølger, der var nået højere end ringen! Hvis I besøger en stormflodssøjle, som står nær et dige og I har et meget langt reb, som kan nå fra søjlen til diget, kan I måske vise, hvor på diget vandet nåede op til.

Hvor højt har vandet stået - ved diget? (- med rafte)Rafte.
Stil dig ved stormflodssøjlen med raften lodret, parallelt med stormflodsøjlen. 
Vælg sammen med børnene en af de stormfloder, I vil arbejde med.
Bind rebet på raften i den højde  ringen på stormflodssøjlen angiver vandet har stået ved den valgte stormflod.
Bær nu sammen med børnene - alle hjælpes ad - raften hen til det nærved liggende dige.
Stil raften ved digets fod og lad nu børnene trække rebet ud, så det  er vandret fra det punkt, hvor det er bundet fast til raften.
Hvor langt på på diget, når snoren? Tal om, om I tror diget kunne holde?
Prøv med flere stormfloder.
Hvor højt har vandet stået - i byen? (- med rafte)
Stil dig ved stormflodssøjlen med raften lodret, parallelt med stormflodsøjlen. 
Vælg sammen med børnene en af de stormfloder, I vil arbejde med.
Bind rebet på raften i den højde  ringen på stormflodssøjlen angiver vandet har stået ved den valgte stormflod.
Bær nu sammen med børnene - alle hjælpes ad - raften hen til de nærliggende huse.
Stil raften ved husets gavl og sokkel, og lad nu børnene trække rebet ud, så det  er vandret fra det punkt, hvor det er bundet fast til raften.
Hvor på huset, når snoren? Tal om, hvordan det mon var at bo i huset med så meget vand?Prøv med flere stormfloder.
Tag foto på turen.

Efter

Lad børnene tegne en tegning om turen til stormflodssøjlen.
Udstil foto fra turen og børnenes tegninger.

Årstid

Hele året.

Tidsforbrug

Cirka en time ved stormflodsøjlen.

Forberedelse

Beslut, hvilken stormflodssøjle I skal besøge.
Print arbejdsarket om den stormflodssøjle I vil besøge.
Skaf et reb.
Skaf evt. en rafte (I kan kombinere det med en skovtur, hvor I fælder et grantræ og afgrener det, så er det jeres egen rafte. Husk at spørge skovejeren om lov for fældning).
Skaf evt. et  langt tyndt reb minimum 30 meter (rul rebet om raften, så er det let at rulle ud ved legen og pakke sammen bagefter). 

Aktivitet

 • Ude

Børnehave

 • Krop, sanser og bevægelse
 • Kultur, æstetik og fællesskab
 • Natur, udeliv og science
 • Kommunikation og sprog

Opgavetema

 • Tidevand og landskab

Mål børnehaveklasse

 • Krop og bevægelse
 • Naturfaglige fænomener
 • Sprog

Mål 1.-10. klasse

Skole

 • Indskoling

Skolefag

 • Historie
 • Natur og teknologi

Natur/teknologi efter 2.kl. - Perspektivering - Perspektivering i naturfag.
Eleven kan relatere viden fra natur/teknologi til sig selv og det nære område.
Eleven har viden om natur og teknologi i det nære. 

Natur/teknologi efter 4.kl. - Perspektivering - Vand, luft og vejr.
Eleven kan sammenligne vejrdata fra Danmark med vejrdata fra andre regioner.
Eleven har viden om forskelle og ligheder i temperatur, nedbør og vindhastighed.

Historie efter 4.kl. - Kildearbejde - Kronologi.
Eleven kan bruge historiske spor i lokalområdet til at fortælle om fortiden.
Eleven har viden om identifikation af historiske spor i lokalområdet. 

Besøgssteder

 • Havneskolen
 • Vadehavscentret

Baggrundsviden

Se filmen Menneskets liv ved Vadehavet – før

Søg evt. film om stormflod på YouTube

issuu.com/vadehavet