Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Tåge ved Vadehavet (MV-Tidevand-71)

Opgaven

Tåge og dårlig sigt har betydning for færdsel for befolkningen ved Vadehavet, der tidligere i høj grad fiskede, gravede orm, gik på jagt eller blot bevægede sig fra et sted til et andet fx til Langli i det nordlige Vadehav. I dag besøges Vadehavet af mange mennesker, og det er vigtigt at forstå naturens ”kræfter” for at kunne færdes sikkert. Denne opgave giver mulighed for at forstå ”på egen krop”, hvordan orienteringssansen og den kropslige fornemmelse for det omgivende rum, påvirkes af muligheden for at se. 

Denne opgave kan kombineres med Langli en ø i Vadehavet – et storylineforløb og ”Brødrene fra Fanø – en historie om søfolk og smuglere”.

Sådan gør du

Når man er kommet godt ud på vaden, langt væk fra land og gerne på tilbageturen, stoppes op og eleverne samles.

Der fortælles om tågens eller havgusens pludselige opståen især forår og efterår.

Eventuelt fortælles (til de lidt ældre børn) en af de dramatiske historier, hvor folk er forsvundet i tågen og druknet (fx beretningerne fra Langli). 

Nu vælges en frivillig elev, der trækkes nogle skridt væk fra gruppen.

Eleven får lov at placere sig med front mod et udvalgt punkt i horisonten – en skorsten, et kirkespir eller en bil inde på stranden. Eleven får bind for øjnene og skal nu begynde at gå ind mod land. Og skal altså ”bare” holde ruten og gå ligeud mod det punkt som er valgt.  

Nu lader vi ”den blinde” elev gå et stykke, inden vi følger langsomt med bagude. Det er vigtigt at holde afstand. Vedkommende skal have luft omkring sig og må ikke være distraheres eller ”hjælpes” af at flokken er lige i hælene. Fnis og enkelte kommentarer hører med, men det bedste er, hvis gruppen ikke udbryder noget som helst, der kan give vores blinde elev en fornemmelse af, om han/hun er på rette eller den forkerte vej. Høje grin betyder nok, at den er helt gal! Dette er ret vigtigt. 

Når eleven har bevæget sig et stykke, vil eleven med stor sikkerhed begynde at gå skævt i forhold til punktet. Det er ikke så nemt at gå ligeud i tåge/med bind for øjnene.

Den voksne går nu et par skridt bagved (gruppen et stykke længere bagude, men stadig med!).

Eleven motiveres til at fortsætte (”du er stadig i trygge hænder, så prøv bare at gå lidt mere). 

Ofte vil man på et tidspunkt have bevæget sig ”rundt om sig selv”, så man nu står med front mod dér, hvor man kom fra. Hvis det skulle gå ”så vel”, stoppes eleven nænsomt, men uden at fjerne bindet og uden at dreje eleven det mindste.

Stop eleven midt i bevægelsen frem mod det ”forkerte” verdenshjørne. 

Gruppen kaldes hen omkring eleven, der nu få en ”sidste chance” for at pege i den retning, hvor det oprindelige mål befinder sig. Hvis eleven (som oftest) har selvtillid nok, vil eleven selvfølgelig pege i den retning eleven er på vej mod. Altså den stik modsatte eller i hvert fald skæve retning af land! 

Herefter ”letter tågen” og bindet fjernes. Efter grinene har lagt sig samles op! Hvad var det nu, legen egentlig skulle vise.

Kan man ikke bare gå rundt, indtil man tilfældigt støder på land? Nej! 

Tidevandet stiger på et tidspunkt, og renderne er dybe, så man har ikke tid til at gå ret meget i rundkreds.  

Årstid

Legen kan gennemføres på alle årstider, når vejret i øvrigt tillader tur på vaden.

Tidsforbrug

10-15 min. pr omgang. Kan gentages så mange gange, man ønsker.

Forberedelse

Skaf bind, der er langt og kraftigt nok til at kunne blinde helt og aldeles.
Læs og print evt. artiklen I tåge på vej til Langli (Den sidste artikel i pdf'en).
Læs faktaviden om, hvordan og hvornår tåge og havgus opstår.

Aktivitet

  • Ude

Opgavetema

  • Tidevand og landskab

Mål 1.-10. klasse

Skole

  • Indskoling
  • Mellemtrin
  • Udskoling

Skolefag

  • Geografi
  • Natur og teknologi

Natur/teknik efter 2.kl. - Undersøgelse - Vand, luft og vejr.
Eleven kan undersøge lys, vand og vejr i hverdagen.
Eleven har viden om vejr, vands tilstandsformer og  om karakteristika ved lys.

Natur/teknik efter 4.kl. - Undersøgelser - Vand, luft og vejr.
Eleven kan udføre enkle undersøgelser om atmosfærisk luft og lys.
Eleven har viden om egenskaber ved atmosfærisk luft og lys

Natur/teknik efter 6.kl. - Undersøgelse - Natur og miljø.
Eleven kan beskrive et naturområde på baggrund af egne undersøgelser.
Eleven har viden om faktorer til at beskrive naturområder.

Geografi efter 9.kl. - Undersøgelse - Naturgrundlag og levevilkår.
Eleven kan undersøge naturgrundlagets betydning for menneskers levevilkår.
Eleven har viden om muligheder for udnyttelse af naturgrundlaget.

Besøgssteder

  • Vadehavscentret
  • Naturvejledning Fanø Kommune
  • Tønnisgård