Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Landart ved Vadehavet (MV-Tidevand-74)

Opgaven

Landart er kunst i naturen af naturens egne materialer. Børnene laver alene eller i grupper kunstværker af det, de kan finde på vaden eller marsken. Værkerne fotograferes og udstilles i børnehaven eller på skolen.

I en kunstordbog står

”Landart er en kunstretning der anvender jord, sten eller ler som materiale. Udførelsen og visningen kan finde sted såvel udendørs som indendørs. Værkerne kan have såvel permanent, som ikke permanent karakter.Land Art opstod som bevægelse omkring 1969 i USA…”  

Oftest bruges naturmaterialer til landart, men også affald fundet ved stedet kan bruges.  

Landart kræver dokumentation. Der lægges op til at foto af de færdige værker udstilles i børnehaven eller på skolen.

Sådan gør du

 • Introducer genren Landart. Hertil kan arbejdsarket - se nedenfor – bruges.
 • Ved vaden eller i marsken arbejder børnene alene eller i grupper.
 • Når værkerne er færdige fotograferes de.
 • Der kan evt. arbejdes med tidevand.
 • Lad børnene skabe deres værker på vaden og fotografere, hvordan de udvikler sig, når tidevandet kommer.

Årstid

Hele året.

Tidsforbrug

Minimum 2 timer ude og tid hjemme til redigering af foto, samt tid til at lave udstilling.

Forberedelse

 • Beslut, hvor ved Vadehavet, I skal arbejde.
 • Undersøg tidevandet, hvis der skal arbejde med, hvordan dette ændre værkerne. Se her
 • Print arbejdsarket eller vis billederne på en skærm.
 • Skaf kameraer.
 • Skaf evt. små skeer, små skovle og knive.
 • Skaf evt. adgang til computere, når I er hjemme igen.
 • Skaf materialer til indramning.
 • Find et passende sted til udstilling.

Aktivitet

 • Bevægelse
 • Ude

Børnehave

 • Krop, sanser og bevægelse
 • Kultur, æstetik og fællesskab
 • Natur, udeliv og science

Opgavetema

 • Tidevand og landskab

Mål børnehaveklasse

 • Kreative og musiske udtryksformer
 • Krop og bevægelse
 • Naturfaglige fænomener

Mål 1.-10. klasse

Skole

 • Indskoling
 • Mellemtrin
 • Udskoling

Skolefag

 • Billedkunst

Billedkunst efter 2.kl. - Billedfremstilling - Skulptur og arkitektur.
Eleven kan fremstille rumlige konstruktioner. 
Eleven har viden om sammenføjningsteknikker.

Billedkunst efter 2.kl. - Billedfremstilling - Digitale billeder.
Eleven kan bearbejde  billeder digitalt.
Eleven har viden om  digitale værktøjer til billedbehandling.

Billedkunst efter 5.kl. - Billedfremstilling - Skulptur og arkitetur.
Eleven kan inddrage omgivelserne i billedfremstilling. 
Eleven har viden om installationskunst.

Billedkunst efter 5.kl. - Billedkommunikation - Udstilling og formidling.
Eleven kan etablere digitale udstillinger.
Eleven har viden om digitale billedmiljøer.

Besøgssteder

 • Naturstyrelsen Blåvandshuk
 • Esbjerg Museum
 • Myrthuegård
 • Vadehavscentret
 • Naturvejledning Fanø Kommune
 • Tønnisgård
 • Naturvejledning Tønder Kommune