Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Diger og kystsikring - byg selv et dige (MV-Tidevand-81)

Opgaven

Ved mange af vores kyster er der bygget diger for at beskytte mod oversvømmelse ved højvande og stormflod eller som led i egentlig landvinding.

Diger og anden kystsikring forhindrer, at havet påvirker kysten. Bølgeslag og skiftende vandstand giver en naturlig dynamik i form af oversvømmelser, erodering, aflejring og sortering af sand og sten. 

Lokale strømforhold langs kysten afgør om kysten langsomt skylles bort eller om sand aflejres og derved opbygger nyt land.  Erodering af land kan forhindres ved hjælp af høfder, bølgebrydere eller faskiner.

Lad eleverne afprøve forskellige digekonstruktioner og diskuter efterfølgende.

Sådan gør du

Ude

Tag til Vadehavet ca. 2 timer før højvande.

Find højvandslinien (der hvor der ligger opskyl) og byg diger/slotte ca. ti meter tættere på vandet, end hvor højvandslinien går.

Brug billederne af digebørsterne og diger til at tale med eleverne om, hvordan digerne før hen blev bygget og senere forstærket. 

Lad eleverne bygge diger på en række ud mod det stigende vand – gerne lidt forskudt – så vandet tager et dige/slot af gangen efterhånden som vandet stiger.

Brug evt. forskellige materialer: Sten, ler, planter, sand.

Før vandet kommer skal grupperne gætte på, hvilken af bygningsværkerne, der holder bedst og hvorfor.

Lad evt. eleverne passe deres dige i en time, mens vandet stiger.

Alternativ til stranden/marsken

Bor I for langt fra vandet er det muligt at bygge en model af stranden i store plastickasser med sand eller evt i skolens sandkasse. Lad eleverne bygge deres diger/slotte. Efterfølgende kan tidevandsbølgen illustreres ved, at I forsigtigt hælder vand i den ene ende af kassen.

På skolen

Efterfølgende hjemme i klassen arbejdes videre med oplevelserne. Lad eleverne undersøge hvordan digerne langs kysten er bygget osv. Se arbejdsarket.

Årstid

Hele året.

Tidsforbrug

2 lektioner ved Vadehavet, 1-2 lektioner hjemme i klassen.

Forberedelse

Ude

Undersøg, hvornår det er højvande, i forhold til det sted, I skal besøge. Afprøv gerne forsøget, så I er sikker på, at vandet når højt nok op, der hvor I har tænkt jer, at eleverne skal bygge deres diger/sandslotte.

Alternativ

Find store plastickasser og masser af sand. Sørg for vand via vandslange eller via store baljer.

På skolen

Kopier arbejdsarkene til efterbearbejdelsen hjemme i klassen.

Aktivitet

 • Bevægelse
 • Ude

Opgavetema

 • Tidevand og landskab

Mål 1.-10. klasse

Skole

 • Indskoling
 • Mellemtrin
 • Udskoling

Skolefag

 • Geografi
 • Natur og teknologi
 • Understøttende undervisning

Natur/teknologi efter 2.kl. - Undersøgelser - Undersøgelser i naturfag.
Eleven kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr.
Eleven har viden om enkle undersøgelsesmetoder.

Natur/teknologi efter 4.kl. - Undersøgelse - Undersøgelser i naturfag.
Eleven kan opstille forventninger, der kan testes i undersøgelser. 
Eleven har viden om enkle undersøgelsers muligheder og begrænsninger.

Geografi efter 9.kl. - Undersøgelse - Naturgrundlag og levevilkår.
Eleven kan praktisk og teoretisk undersøge karakteristiske landskaber. 
Eleven har viden om jordbundens og undergrundens bestanddele i forhold til landskabsdannelse.

Besøgssteder

 • NaturKulturVarde
 • Naturstyrelsen Blåvandshuk
 • Myrthuegård
 • Fiskeri- og Søfartsmuseet
 • Kratskellet
 • Vadehavscentret
 • Naturvejledning Fanø Kommune
 • Tønnisgård
 • Naturstyrelsen Vadehavet
 • Naturvejledning Tønder Kommune