Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Syng som digebørsterne (MV-Tidevand-84)

Opgaven

Menneskene i marskområdet har beskyttet sig mod havet ved at bygge diger. Der er diger langs den største del af det danske Vadehav. Et dige er en jordvold, der beskytter lave områder mod oversvømmelser. Det er oftest bygget med en sandkerne, overlagt med klæg/ler og beplantet med græs. 

Det ældste dige i det danske vadehav er Højer Dige, som er bygget i 1859-61. De nyeste er bygget midt i 1990erne.

De mennesker, som byggede digerne blev kaldt børster. Det er blevet fortalt at det gennem tiden har været alt fra danske arbejdere fra lokalområdet, polske skovarbejdere, folk som byggede havne, kystsikring eller jernbaner. Der var også ansat ingeniører og entreprenører. Nogle steder i den sydlige del af Vadehavet har man på et tidspunkt brugt krigsfanger til at bygge diget.

Børstene arbejdede hårdt, når der skulle køres materiale på trillebør. Nogle gange sang de når de arbejdede. 

Fortæl eleverne/børnehavebørnene om diger, digebygning og børsterne, og syng digebørsternes sang. 

Sådan gør du

Fortæl om diger, digebygning og børsterne, som byggede digerne.
Vis børnene foto af børster (Se arbejdsark).
Lær børnene digebørsternes sang:
”Hej op og i
En fald i væk
Vi hiver alle mand 
så har vi en i land.”

Find selv på en melodi. 
Find evt. på bevægelser til. 

Årstid

Hele året.

Tidsforbrug

Under 1 time.

Forberedelse

Beslut, hvor I skal synge sangen.

Kan suppleres med opgaver

Kør med trillebør som digebørsterne.

Lav et dige-eksperimentarium.

Saml opskyl og hjælp med at passe på digerne.

Aktivitet

 • Inde
 • Ude

Børnehave

 • Alsidig personlig udvikling
 • Kultur, æstetik og fællesskab
 • Natur, udeliv og science
 • Kommunikation og sprog

Opgavetema

 • Tidevand og landskab

Mål børnehaveklasse

 • Kreative og musiske udtryksformer
 • Naturfaglige fænomener

Naturfaglige fænomener - Bæredygtighed
Eleven kan tage hensyn til naturen ved at tilpasse sin adfærd og leg
Eleven har viden om hensigtsmæssig adfærd i naturen

Kreative og musiske udtryksformer - Fremstilling
Eleven kan eksperimentere med egne udtryk i billeder, musik og drama alene og i fællesskab
Eleven har viden om basale redskaber og teknikker inden for billeder, musik og drama

Mål 1.-10. klasse

Skole

 • Indskoling

Skolefag

 • Historie
 • Natur og teknologi

Natur/teknologi efter 2.kl. - Perspektivering - Perspektivering i naturfag.
Eleven kan relatere viden fra natur/teknologi til sig selv og det nære område.
Eleven har viden om natur og teknologi i det nære.

Historie efter 4.kl. - Kildearbejde - Historiske spor.
Eleven kan bruge historiske spor i lokalområdet til at fortælle om fortiden.
Eleven har viden om identifikation af historiske spor i lokalområdet.

Besøgssteder

 • NaturKulturVarde
 • Museet for Varde By og Omegn
 • Myrthuegård
 • Fiskeri- og Søfartsmuseet
 • Havneskolen
 • Kratskellet
 • Vadehavscentret
 • Digehytten
 • Naturvejledning Fanø Kommune
 • Tønnisgård
 • Naturstyrelsen Vadehavet
 • Højer Mølle
 • Naturvejledning Tønder Kommune

Ved digerne langs Vadehavet