Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Aflejring af sand og ler (MV-Tidevand-88)

Opgaven

Hvorfor er der fint ler og sand ved Vadehavskysten, når der er store sten og groft sand ved Vesterhavet? Gennem en kort opgave ser eleverne hvilke forhold der skal til for at få aflejret sand og ler. 

Opgaven kan bruges som introduktion til at arbejde videre med emnet ”Tidevand og landskab” fx 'Sandklitter opbygges af vinden'.

Sådan gør du

Lav en blanding af jord (med små sten), sand og ler.
Put blandingen i et måleglas/syltetøjsglad og fyld op med vand.
Ryst blandingen godt og lad den nu stå.
Meget hurtigt kan du se, at der sker en bundfældning. Lad glasset stå mindst 1 uge og kig så igen på lagdelingen og vandets udseende.

Årstid

Hele året.

Tidsforbrug

Ca. 1 lektion – lad opsætningen stå mindst 1 uge og tag så fat i opgaven igen.

Forberedelse

Print arbejdsark

Find

Sand.
Jord med småsten.
Ler.
Vand.
Måleglas/syltetøjsglas.

Aktivitet

 • Inde

Opgavetema

 • Tidevand og landskab

Mål 1.-10. klasse

Skole

 • Mellemtrin
 • Udskoling

Skolefag

 • Geografi
 • Natur og teknologi

Natur/teknologi efter 4.kl. - Undersøgelser - Vand, luft og vejr.
Eleven kan udføre enkle undersøgelser om atmosfærisk luft og ly.s
Eleven har viden om egenskaber ved atmosfærisk luft og lys.

Geografi efter 9.kl. - Undersøgelse - Naturgrundlag og levevis.
Eleven kan praktisk og teoretisk undersøge karakteristiske landskaber. 
Eleven har viden om jordbundens og undergrundens bestanddele i forhold til landskabsdannelse. 

Besøgssteder

 • NaturKulturVarde
 • Naturstyrelsen Blåvandshuk
 • Myrthuegård
 • Fiskeri- og Søfartsmuseet
 • Kratskellet
 • Vadehavscentret
 • Naturvejledning Fanø Kommune
 • Tønnisgård
 • Naturstyrelsen Vadehavet
 • Naturvejledning Tønder Kommune

Baggrundsviden

De grove sandkorn og sten er tunge og aflejres derfor hurtigere end de fine sandkorn, der kan holde sig svævende i vandet over længere tid. Langs Vadehavet er vandet mere roligt end ved Vesterhavet og derfor er der forskel på hvad du finder langs de to kyster.

issuu.com/vadehavet