Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Planterne på din vej (MV-Tidevand-99)

Opgaven

Denne opgave er kendt som Ravnkiærscirkel. Eleverne kast en ring tilfældigt fire gange i hvert af områderne: Vade, ved opskyldslinje, marsk, dige. De tæller antallet af forskellige planter og tager en jordprøve. Observationerne noteres på arbejdsarket.

Du kan vælge at I inden turen ude, taler om planter og tilpasning.

Sådan gør du

Introducer opgaven.

Lad eleverne arbejde ud fra instruktionen på arbejdsarket.

Lad eleverne fremlægge deres observationer for klassen.

Årstid

Forår, sommer, sensommer.

Tidsforbrug

Minimum 4 timer ved vaden.

Forberedelse

 • Beslut, hvor ved vaden I vil tage hen.
 • Print arbejdsarket.
 • Skaf ”Raunkiærcirkel” eller en lille ring af pil, ske, bæger, vand, skrivegrej til hver hold.

Aktivitet

 • Inde

Opgavetema

 • Tidevand og landskab

Mål 1.-10. klasse

Skole

 • Mellemtrin
 • Udskoling

Skolefag

 • Biologi
 • Natur og teknologi

Natur/teknologi efter 4.kl. - Undersøgelse - Naturen lokalt og globalt.
Eleven kan undersøge dyrs og planters tilpasninger til naturen.
Eleven har viden om dyrs og planters levesteder og livsbetingelser.

Biologi efter 9.kl. - Undersøgelse - Evolution.
Eleven kan undersøge og forklare organismers tilpasning til levesteder.
Eleven har viden om organismers morfologiske, anatomiske og fysiologiske tilpasninger.

 

Besøgssteder

 • NaturKulturVarde
 • Naturstyrelsen Blåvandshuk
 • Myrthuegård
 • Kratskellet
 • Vadehavscentret
 • Naturvejledning Fanø Kommune
 • Tønnisgård
 • Naturstyrelsen Vadehavet
 • Naturvejledning Tønder Kommune

Baggrundsviden

Strandens dyr og planter - en felthåndbog.
Tommy Dybbro, Danmarks Naturfredningsforening og Politikens forlag.
www.danmarksflora.dk
issuu.com/vadehavet