Mere end 180 gratis opgaver til at lære om, ved og i Vadehavets natur og kultur

Alle undervisningsmaterialer til skoler og aktivitetsbeskrivelser til børnehaver på Mit Vadehav tager afsæt i børnehavernes læreplanstemaer og skolernes Fælles Mål

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

 

Undervisningsopgaverne er inddelt i fire temaer

Det store ta’ selv bord

Der arbejdes med dyrelivet i og ved Vadehavet. Opgaverne behandler tværfagligt emner omkring orme, muslinger, fugle, sæler og fødekæder.

Se alle opgaverne om "Det store ta' selv bord"

Tidevand og landskab

Der arbejdes med det helt særlige tidevandslandskab, som findes ved Vadehavet. Opgaverne behandler tværfagligt emner som planterne og deres særlige vilkår, landskabet, diger, tidevand og stormflod.

Se alle opgaverne om "Tidevand og landskab"

Menneskets liv ved Vadehavet – før

Der arbejdes med menneskets liv ved, og brug af, Vadehavets natur – i et historisk perspektiv. Der arbejdes tværfagligt med "gode historier" fra egnen og i nogle opgaver tre fikspunkter: Vikingetiden, tiden omkring 1634 og i 1950’erne.

Se alle opgaverne om "Menneskets liv ved Vadehavet – før"

Menneskets liv ved Vadehavet – nu og frem

Der arbejdes med menneskets liv ved og brug af Vadehavets natur – i et nutidigt og fremtidigt perspektiv. Der er opgaver om blandt andet nationalparken, verdensarven og opskrifter til hvordan Vadehavet kan spises.

Se alle opgaverne om "Menneskets liv ved Vadehavet – nu og frem"


 

kursus2.jpg

Ta' på kursus

Vi arrangerer lærer- og pædagogkurser i brug af materialet fra Mit Vadehav, hvor man også får viden om Vadehavets natur og kultur.

Formidler viser krabbe

Besøgssteder – naturvejledning og kulturformidling

Hos vores besøgssteder kan du booke naturvejledning, kulturformidling eller besøg i udstillinger, der formidler Vadehavet "hands on"