Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Forskning- og Formidlingstjenesten på Fiskeri- og Søfartsmuseet har flere faste aktiviteter, der kan være relevante i forhold til projektet ”Mit Vadehav”. Husk at nævne at I arbejder med ”MitVadehav”, når I kontakter os.

I forhold til "Mit Vadehav" byder vi på:

Levende havdyr

I denne aktivitet er det nysgerrighed og en undersøgende tilgang til verden, der er omdrejningspunktet.
Ved hjælp af sanserne undersøger vi nogle af de forskellige dyr fra Vadehavet og Nordsøen. Aktiviteten tilpasses efter alder og niveau og vi gennemgår typisk 4-6 forskellige dyregrupper. Eleverne/børnene får mulighed for at røre ved dyrene og bliver instrueret i håndteringen af dem. Hvis man arbejder med Mit Vadehav er denne aktivitet oplagt som forberedelse til en vadevandring eller en tur på stranden.
aktiviteten tilbydes hele året rundt undtaget skolernes ferier.
Varighed max 45 min.
Pris 400,- kr.

Vadevandring i Vadehavet (med rusetømning)

Med udgangspunkt fra Fiskeri- og Søfartsmuseet går vi ud på vaderne til muslingebankerne, hvor vi tømmer en i forvejen opsat ruse. På vadevandringen skal eleverne selv være med til at undersøge havbunden, finde og fange dyrene. Undervejs taler vi sammen om dyrenes biologi og levested – Vadehavet.
Turen laves med én klasse af gangen og kan tilpasses forskellige klassetrin fra 0. – 10. klasse.
Turen kræver at besøgstidspunktet passer med tidevandet (lavvande) og at eleverne er klædt på til årstiden - bare tæer i sommerperioden og gummistøvler forår og efterår.
Denne vadevandring foregår i trygge rammer ved Sædding Strand tæt på Esbjerg Havn, museet og skulpturen ”Mennesket ved Havet”. Turen kan også arrangeres uden rusetømning.
Varighed ca. 1½ time
Pris: 1000,- kr. (med ruse) – 500,- kr. (uden ruse).

Hverdag i en fiskerfamilie

”Hverdag i en fiskerfamilie” er et tilbud på museet for børnene på mellemtrinnet (4.- 6. kl.). Aktiviteten handler om at være barn i en fiskerfamilie på Fanø eller i området omkring Esbjerg for ca. 120 år siden.
Aktiviteten er henvendt til både lejrskoler og alle andre skoler, der har lyst til at udfordre eleverne og lade dem prøve nogle helt konkrete og praktiske opgaver, der tager udgangspunkt i fiskerierhvervet og den lokale kulturhistorie.
Alt efter elevernes alder, antal og tid til rådighed vil der være mulighed for følgende arbejdsopgaver: Flække muslinger, lave langliner, sætte agn på krogene, (grave sandorm og samle muslinger – vejr- og tidevandsafhængigt!) og salte sild. Aktiviteten sluttes af med en prøvesmagning af den lokale egnsret – Bakskuld – og en god fortælling fra en pensioneret fiskeskipper.
Et typisk forløb med fx tre værksteder og bakskuld vil vare ca. 1½ time.
Pris: 1000,- kr.

Fra bund til mund - (Børnehaverne går i fisk)

Dette forløb er en ”maddag” på museet og det er tilrettelagt for de ældste børn i børnehaverne og indskolingsklasser (0. -3. kl.)
I dette forløb bliver børnene præsenteret for levende rødspætter i forskellige størrelser og lærer om deres biologi og hvordan man fanger dem. Herefter skal de sammen med museets kok hjælpe til med at tilberede dem som fiskefileter. De skal dække bord og selvfølgelig spise fisken bagefter. Til slut rydder de op efter sig. Formålet er at give børnene en smagsoplevelse og et sundt måltid med fisk, hvor de selv hjælper til i hele processen. Aktiviteten varer ca. 2 timer – koster 75,- kr. pr. person og kan arrangeres normalt fra uge 36 til uge 22 Dog kan der være muligheder andre tidspunkter på året.

Fiskeri i Vadehavet med fiskekutter (E.1) efter fisk og bunddyr i Vadehavet

En tur med vores fiskekutter E 1. "Claus Sørensen foregår i Grådyb og i Ho Bugt – i læ af Fanø eller Skallingen og der kan derfor sejles under næsten alle vejrforhold. Der fiskes på udvalgte positioner med et mindre bomtrawl, og eftersommer og efterår er der mulighed for at se sæler på Langli Sand.
Har man ønsker om særlige prøvetagninger, kan disse aftales, hvis man selv medbringer det nødvendige udstyr. Kutterens besætning består af to tidligere erhvervsfiskere, og der er tilladelse til sejlads med 12 passagerer ad gangen. En skoleklasse deles normalt i to hold, således at første hold sejler om formiddagen, mens andet hold sejler om eftermiddagen. E.1 sejler i perioden 1. maj – 30. september og alle kan leje den.
Skoleklasser kan bestille sejlads til specialpris på 1000,- kr. pr. tur

På museet kan man også opleve følgende:

På Fiskeri- og Søfartsmuseet kan man finde faste udstillinger om dansk fiskeri, Vadehavet og dansk offshore (åbner 8. september 2016). Desuden findes:

  • Vadehavspavillon med interaktiv væg og spil
  • Saltvandsakvariet med danske fisk
  • Sælarium med de danske sælarter
  • Frilandsudstilling med arbejdende værksteder i højsæsonen
  • Udendørs legeplads og overdækkede spisepladser
  • Laboratoriet (aktiviteter)
  • Auditoriet (faglige oplæg)

Der kan fx bestilles faglige oplæg om:

  • Vadehavet (Havpattedyr, Fisk, Fiskeri og Skibsfart)
  • Vadehavets dyreliv - spisekammeret - det marine miljø
  • Forskellige havpattedyr – hvaler og sæler

Har man særlige ønsker om aktiviteter eller arrangementer inden for museets arbejdsområder, er man meget velkommen til at kontakte museet.

Husk at alle børn og unge under 18 år har gratis adgang.

 

Kontakt og booking

Fiskeri- og Søfartsmuseet

Tarphagevej 2-6
6710 Esbjerg V

Telefon 76 12 20 00

Besøg hjemmesiden


 

Brugerbetaling?

Ja, men husk at alle børn og unge under 18 år har gratis adgang.