I forhold til "Mit Vadehav" byder vi på:

  • Sejlture med naturobservationer
  • Roning og sejlføring
  • Navigation og kommunikation
  • Ture på/i havnen, og besøg på havnens virksomheder
  • Matematik på havnen Knob, søkort, historie
  • Dyrelivet i havnebassinet

Havneskolen har to både, som kan sejle med sammenlagt 22 personer. Der kan laves ekskur­sioner, transporter o.l.

Fangstredskaber: Tejner, net og fiskestænger til fangst i frie vandmasser, dvs. steder som aldrig bliver tørlagt.

 

Kontakt og booking

Havneskolen

MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring
Fiskerihavnsgade 23
6700 Esbjerg

Telefon 76 16 81 00

Besøg hjemmesiden


 

Brugerbetaling? 

Nej, ikke for folkeskoler i Esbjerg Kommune, som er de eneste vi modtager besøg fra. Havneskolen modtager ikke besøg af daginstitutioner.