I forhold til "Mit Vadehav" byder vi på:

Tilbud til børnehaver

 • Besøg Vadehavet med/uden formidler – udstyr kan evt lånes
 • Opstart på Myrthuegård med gennemgang af vadefugle med fokus på næb og ben
 • Undersøge Vadehavets smådyr i sand- og slikvade
 • Undersøge plantelivet ved Vadehavet
 • Arbejde med får, naturpleje ved Vadehavet og får som ressource fx. uld
 • Besøge Feltstationens temahus om strand og vade
 • Besøge udstillingen ”Hvor å, hav, og mennesker mødes”, særlig fugleudstillingen
 • Arbejde med udtryksformer som at bygge sandskulpturer
 • Mulighed for flere dages program med overnatning i hytter

Tilbud til skoler

 • Besøg på sand og slikvade med/uden formidler – udstyr kan evt lånes
 • Besøge udstillingen ”Hvor å, hav, og mennesker mødes”, som omhandler primært Ho bugt og Varde ådal, fugleudstilling med relevante fugle fra området (udstilling både ude og inde)
 • Opstart på Myrthuegård med gennemgang af vadefugle og smådyr i sand- og slikvade
 • Faghusfiskeri på stigende vand i Ho Bugt for elever fra 6.klasse
 • Dessektion af fisk og muslinger
 • De naturgivne forhold i vaden herunder landskabsdannelsen og geologien i området
 • Efterbehandling på Myrthuegård af besøget på vaden med aktiviteter i sammenhæng med Mit Vadehav
 • Arbejde med får, naturpleje ved Vadehavet og får som ressource fx. uld
 • Se filmen ”Landskabsdannelse omkring Ho Bugt”
 • Mulighed for flere dages program med overnatning i shelters eller hytter.

Kontakt og booking

Natur- og Kulturformidlingscentret Myrthuegård

MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring
Myrtuevej 39
6710 Esbjerg V

Telefon 76 16 81 00

Besøg hjemmesiden


 

Brugerbetaling?

Nej, ikke for daginstitutioner og folkeskoler fra Esbjerg Kommune, som er de eneste vi modtager besøg fra.

https://www.google.dk/maps/place/Myrthue/@55.571953,8.3064143,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x464ae0a5f6b70edb:0x4730bfc1eeaf8848!2sMyrtuevej+39,+6710+Esbjerg+V!3b1!8m2!3d55.571953!4d8.308603!3m4!1s0x464ae0a5f6b70edb:0xa8e9a9a07606079c!8m2!3d55.571953!4d8.308603